Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Erasmus > Natjeèajna dokumentacija > Natjeèaj 2010
 
Natjeèajna dokumentacija 2010 

1. Poziv na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje za 2010. godinu:

 

2. Vodiè za Program za cjeloživotno uèenje za 2010.godinu

 • Prvi dio: Opæe odredbe eng   hrv
 • Drugi dio: Potprogrami i aktivnosti eng   hrv
 • Drugi dio: Opis aktivnosti (Erasmus) 

Napomena: Ispravak Vodièa 2.b, opis aktivnosti (izmjene do 25.11.2009)

 1. Erasmus sveuèilišna povelja eng   hrv
 2. Mobilnost studenata - studijski boravak eng   hrv
 3. Mobilnost studenata - struèna praksa eng   hrv
 4. Mobilnost osoblja - struèno usavršavanje eng   hrv
 5. Mobilnost osoblja - održavanje nastave eng   hrv
 6. Organizacija mobilnosti eng hrv
 7.  Pripremni posjeti eng hrv

 

3. Nacionalna pravila za prijavitelje

4. Prijavni obrasci

5. Upute za ispunjavanje elektronièkih prijavnih obrazaca

 

6. Ugovor o dodjeli financijske potpore (stipendije) i privitci - Erasmus individualna mobilnost

 

 • Privitak II

Obrazac za završno izvješæe (trenutaèno nije dostupan)

 • Privitak III

Obveze za razdoblje mobilnosti ustanova korisnica financijske potpore

 • Privitak IV

Meðuinstitucijski sporazumi

 • Privitak V.1

Model Ugovora o studijskom boravku (minimalne stavke)

 • Privitak V.2

Learning Agreement

 • Privitak V.3

Erasmus studentska povelja

 • Privitak V.4

Obrazac završnog izvješæa za studente (studijski boravak) - minimalne stavke 

 • Privitak V.5

Model Ugovora o struènoj praksi (minimalne stavke)

 • Privitak V.6

Training Agreement i Quality Commitment

 • Privitak V.7

Erasmus studentska povelja (vidi privitak V.3)

 • Privitak V.8

Obrazac završnog izvješæa za studente (struèna praksa) - minimalne stavke

 • Privitak V.9

Model Ugovora o održavanju nastave (minimalne stavke)

 • Privitak V.10

Nastavni plan

 • Privitak V.11

Obrazac završnog izvješæa za održavanje nastave - minimalne stavke

 • Privitak V.12

Model Ugovora o struènom usavršavanju (minimalne stavke)

 • Privitak V.13

Plan rada

 • Privitak V.14

Obrazac završnog izvješæa za struèno usavršavanje - minimalne stavke

 • Privitak VI

Priruènik za program Erasmus - mobilnost studenata i osoblja za akademsku godinu 2010./2011 (vidi pod Natjeèajna dokumentacija / Priruènici u desnom izborniku)

 • Privitak VII.1

Mišljenje Porezne uprave Ministarstva financija u svezi s financijskom potporom isplaæenom od IPA fonda

 • Privitak VII.2

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Ministarstva financija Republike Hrvatske

 • Privitak VII.3

Tumaèenje Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

 • Privitak VIII

Obrazac izvješæa o ostvarenim osloboðenjima od plaæanja PDV-a

 • Privitak IX

Obrazac zahtjeva za osloboðenjem od PDV-a

 

6a. Privitci Ugovora o dodjeli financijske potpore - Erasmus pripremni posjeti

 • Privitak II.

 Obrazac završnog izvješæa za Pripremne posjete

 • Privitak III.

Mišljenje Porezne uprave Ministarstva financija u svezi sa financijskom potporom isplaæenom od IPA fonda

 • Privitak IV.

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Ministarstva financija Republike Hrvatske

 • Privitak V.

Tumaèenje Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

 • Privitak VI.

Obrazac izvješæa o ostvarenim osloboðenjima od plaæanja PDV-a

 • Privitak VII.

Obrazac zahtjeva za osloboðenjem od PDV-a

 

7. Ostali obrasci

 

 

 
 
Aktivnosti Rokovi
Erasmus intenzivni jezièni teèajevi (EILC) 01.02.2013.
Erasmus potvrda konzorciju za struène prakse 08.03.2013.
Intenzivni programi (IP) 08.03.2013.
Mobilnost studenata i osoblja 08.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu