Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Comenius > Aktivnosti > Školska partnerstva
 
Školska partnerstva 

 

Suradnja ustanova iz Europe na zajedničkom projektu

 • osnovnih škola
 • srednjih škola
 • vrtića

Comenius školska partnerstva promiču europsku dimenziju obrazovanja škola i vrtića. Omogućuju učenicima i nastavnicima stjecanje i unapređivanje vještina, ponajprije u području na koje se odnosi tema projekta, ali i u ostalim aktivnostima, kao što su timski rad, društvene vještine, planiranje, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije. Također, sudjelovanje u partnerstvima sa školama i vrtićima iz drugih europskih zemalja učenicima i učiteljima pruža mogućnost korištenja stranih jezika i motivira ih za njihovo učenje.

Vrste Školskih partnerstava:

 • Bilateralna partnerstva (suradnja 2 škole na 2 godine)
 • Multilateralna partnerstva (suradnja 3 ili više škola na 2 godine)

Bilateralna partnerstva

Bilateralno partnerstvo podrazumijeva suradnju dviju škola iz dvije različite države koje su dio Programa za cjeloživotno učenje, od kojih jedna mora biti država Europske unije. Projekti ovih partnerstava promiču jezičnu raznolikost u Europi, a namijenjeni su učenju stranih jezika putem suradnje na zajedničkoj temi.
Osnovni element ovih partnerstava je recipročna razmjena učenika koja mora trajati najmanje 10 dana u svakoj partnerskoj državi. Razmjene učenika omogućavaju učenicima zajednički rad na projektu i pritom uporabu stranih jezika kao sredstva komunikacije i učenja. Razmjene učenika moguće su u manjim ili većim grupama. Manju grupu čini 10 učenika i 2 nastavnika (12 mobilnosti), a veću grupu 20 učenika i 4 nastavnika (24 mobilnosti). Minimalna dob učenika koji mogu ići na razmjenu je 12 godina.

Multilateralna partnerstva

U multilateralnom partnerstvu sudjeluju najmanje tri škole/vrtića iz tri različite države koje su dio Programa za cjeloživotno učenje. Barem jedna država mora biti članica Europske unije. Projekt partnerstva oblikuje se oko odabrane zajedničke teme te bi trebao biti uključen u redovne školske aktivnosti i uvršten u nastavni plan.

U sklopu multilateralnih partnerstava moguće su sljedeće vrste mobilnosti:

 • projektni sastanak (susret učenika i nastavnika partnerskih škola),
 • studijski posjeti ravnatelja škola,
 • razmjena nastavnika,
 • nastavnička praksa

U prijavi je potrebno navesti minimalni broj mobilnosti* (4, 8, 12, 24) koje se planiraju ostvariti za vrijeme trajanja projekta.

Tko može sudjelovati

Partnerske se ustanove mogu pronaći putem internetskih portala kao što su www.etwinning.net, osobnih kontakata ili sudjelovanjem na kontaktnom seminaru koji okuplja predstavnike ustanova koje traže partnere. Više o kontaktnim seminarima saznajte ovdje. Na internetskoj stranici Agencije nalazi se  popis inozemnih škola iz Europe koje traže partnere u Hrvatskoj.

Trajanje partnerstva

Sva Comenius školska partnerstva traju 2 godine.

Kako pronaći partnersku ustanovu?

Partnerske se ustanove mogu pronaći putem internetskih portala kao što su www.etwinning.net. ili sudjelovanjem na kontaktnom seminaru koji okuplja predstavnike ustanova koje traže partnere. Više o kontaktnim seminarima saznajte ovdje. Na internetskoj stranici Agencije se nalazi popis inozemnih škola iz Europe koje traže partnere u Hrvatskoj.

Teme partnerstava:

 • Usmjerene su na učenike i bave se područjima kao što su umjetnost, prirodne znanosti, strani jezici, zaštita okoliša, kulturna baština, europsko građanstvo, korištenje informacijsko-komunikacijske tehnologije ili sprečavanje rasizma i sl. Škole mogu izabrati bilo koju temu koja će biti osnovna spona i motivacija za suradnju i učenje unutar partnerskog projekta. U načelu, aktivnosti projekta bi trebale biti integrirane u kurikulum. Učenici moraju biti uključeni u sve faze projekta, uključujući planiranje, organizaciju i vrednovanje aktivnosti.
 • Usmjerene na pitanja pedagoških metoda i pitanja ravnateljstva omogućuju nastavnicima i ravnateljima razmjenu iskustava i informacija s kolegama iz drugih europskih zemalja, kako bi se zajednički razvile nove metode i pristupi, odnosno testirali i implementirali novi pedagoški i ravnateljski pristupi. U ovim partnerstvima mogu sudjelovati i tzv. „pridruženi partneri“ kao što su tijela lokalnih vlasti, socijalne službe, udruge ili poduzeća.
 • Usmjerene su na učenje stranih jezika i promicanje jezične raznolikosti u Europi te potiču upotrebu svih službenih jezika Europske unije. Mogu se odnositi na npr. dvojezičnu nastavnu metodu (Content and language Integrated learning (CLIL). Putem ovih partnerstava učenici mogu učiti strani jezik koji nije u kurikulumu.

Aktivnosti u sklopu Comenius školskih partnerstava mogu biti:

 • projektni sastanci među ustanovama koje sudjeluju u partnerstvima,
 • razmjena učenika i nastavnika uključenih u projektne aktivnosti,
 • razmjena iskustava i dobre prakse među partnerskim školama,
 • terenski rad,
 • publiciranje i izrada dokumentacije vezane za zajedničke aktivnosti,
 • izrada tehničkih predmeta, crteža, umjetničkih predmeta,
 • izvedbe (kazališne predstave, mjuzikli),
 • organiziranje izložbi,
 • jezične pripreme nastavnika i učenika kako bi se osigurala dovoljna jezična kompetencija za sudjelovanje u partnerstvima,
 • širenje projektnih iskustava i rezultata.

Financiranje

Najviši iznos financijske potpore za partnerstva ovisi o broju planiranih mobilnosti* koji može biti 4, 8, 12 ili 24 za multilateralna odnosno 12 ili 24 za bilateralna školska partnerstva. Financijska potpora služi za ostvarivanje mobilnosti i lokalne projektne aktivnosti. Po završetku partnerstva, u završnom izvješću potrebno je dokazati da je izveden minimalni broj planiranih mobilnosti te da su izvršene sve planirane aktivnosti kao i da je ostvaren cilj projekta.

*Napomena: Pod pojmom jedne mobilnosti podrazumijeva se put jedne osobe u inozemstvo koja ide u posjet ustanovi partnera ili prisustvuje nekom događanju u sklopu Programa za cjeloživotno učenje, a u svrhu provođenja projektnih aktivnosti.

Prijava

Rok za prijavu za aktivnost Comenius školska partnerstva je 21. veljače 2013. godine.

 • Svi partneri na projektu zajedno ispunjavaju prijavni obrazac.
 • Prijavu trebate poslati poštom (po mogućnost preporučenom pošiljkom): potpisani original prijavnog obrasca s pečatom ustanove i sve privitke zajedno s još jednom kopijom (uključujući i privitake) na adresu:

Agencija za mobilnost i programe EU
Gajeva 22
10 000 Zagreb
"Za Comenius školska partnerstva"

 • i elektronskom poštom na adresu:

comenius@mobilnost.hr.

Korisni linkovi

Alat za vođenje projekata

Survival kit

 • služi kao pomoć pri planiranju i organizaciji projekata te procjeni kvalitete aktivnosti i diseminaciji rezultata projekata
 • pruža uvid u administrativne i izvještajne propise
 • pruža uvid u korištenje informacijsko komunikacijskih tehnologija u svrhu olakšavanja komunikacije partnera

Više informacija možete naći u:

Baze podataka Comenius projekata:

 • European shared treasure (EST)

EST (European Shared Treasure) je baza podataka stvorena kako bi diseminirala projekte Partnerstava provedene u sklopu Comenius, Leonardo da Vinci i Grundtvig potprograma. U EST-u se mogu pronaći opće informacije, proizvodi i rezultati proizašli iz projekata partnerstava od korisnika diljem Europe.

Bazu podataka EST možete pronaći na http://www.europeansharedtreasure.eu/.

Što ja kao Korisnik moram napraviti?

Kao Korisnik Comenius projekata Partnerstava, a u skladu s Vašim ugovorom (čl.8), Vaša je obveza unijeti rezultate Vašeg Partnerstva u bazu podataka EST (European Shared Treasure). Svi korisnici (partneri i projekt koordinator) obvezni su unijeti rezultate Partnerstva svaki za sebe zasebno. Rezultati Partnerstva su većinom zajednički svim partnerima, ali svakako unesite i rezultate koje je ostvarila Vaša ustanova.

Kako pristupiti bazi podataka EST?

Svakom Korisniku ćemo poslati putem e-maila jedinstveno korisničko ime i lozinku s kojom ćete moći pristupiti bazi podataka EST http://mobilnost.hr.c-a.com.hr/est/login.php Sve upute za korištenje baze podataka EST možete pronaći u Priručniku za korištenje EST-a.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost učenika 03.12. 2012.
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošćivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu