Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > eTwinning > Podrška > Razgovori s eTwinnerima > Aktivno ukljuèivanje uèenika i diseminacija projekta
 

Aktivno ukljuèivanje uèenika i diseminacija projekta

 

 

 

eTwinning razgovor s Dubravkom Granuliæ

Voditelj razgovora: Lidija Kralj

 

 

Dubravka Granuliæ je uèiteljica razredne nastave i hrvatskog jezika, uèiteljica mentorica, dramski pedagog ali i vrlo aktivna eTwinnerica. Radi u OŠ Budaševo-Toplovac-Gušæe

 

  1. Kako je izgledalo tvoje eTwinning putovanje od Budaševa do Lisabona?

 

Taj je put na neki nacin vrlo bajkovit i èudesan, istovremeno avanturistièki i poticajan za moj daljnji uèiteljski rad.

Dakle, za eTwinning sam prvi puta èula na 1. održanom TeachMeet Regional u prosincu 2011. godine, no tek sam u ožujku 2012. istraživala na Slideshareu i tamo ponovno naišla na tvoju prezentaciju u kojoj me jedan od linkova odveo na samu stranicu za registraciju novih korisnika eTwinning zajednice. Mogu reæi da je 26.3.2012. bio kljuèan datum jer tada zapoèinje i novo zanimljivo razdoblje struènog usavršavanja na eTwinningu.

Moji prvi kontakti bili su uèitelji s TeachMeeta, dok sam u Hrvatskoj sobi mogla saznati novosti i dobiti pomoæ i odgovore na pitanja o eTwinningu.

Uglavnom su strani korisnici eTwinninga pronalazili mene i tražili kontakt, a veæ za tri dana kolegica Barbara Langner, knjižnièarka iz Lodza u Poljskoj ponudila mi je suradnju i idejno smo razradile projekt o èitanju.

12. 4. 2012. imale smo otvoren svoj prvi eTwinning projekt pod nazivom My oja knjiga – moj prijatelj koji je trebao biti jednostavan i kratak, a zatvorile smo ga i završile 23. veljaèe 2013. godine. U njemu je, pored nas dvije, sudjelovalo jos 9 partnera iz Slovaèke, Rumunjske i Turske, ali ono što je zaista velika vrijednost ovog projekta je da su u njega bila ukljuèena 82 uèenika u brojnim aktivnostima i aktivnoj suradnji.

 

Nakon toga prihvaæala sam projekt za projektom:

u svibnju s partnericom iz Portugala "Just before Football Feast", projektom koji je u listopadu prošle godine dobio Europsku oznaku kvalitete; u lipnju s Poljskom i Turskom " Life@BOOK@Art", koji je u Poljskoj veæ dobio 3. nagradu za najbolji etwinning projekt,

u rujnu s Bugaskom i Austrijom "European Great Figures" te u listopadu s Italijom i Èeškom "The World of the Fairy Tales".

 

Iskreno, nisam to smatrala velikim optereæenjem, no gledajuæi unazad, mislim da su se svi uèenici u školi naradili zajedno sa mnom kako bismo sve projekte kvalitetno realizirali.

 

A Lisabon se na sve samo nadovezao kao jedan prekrasan poklon Agencije za mobilnost i programe Europske unije i naše struène voditeljice eTwinninga u Hrvatskoj – gospoðice Dunje Babiæ. Pozvana sam na Godišnju konferenciju eTwinninga kao jedan od kreativnih eTwinnera što je za mene bila iznimno velika èast. Bila sam dio Delegacije koja je odabrana na temelju svojih odliènih projekata.

Cijela dva mjeseca naša Delegacija se pripremala: od izrade prezentacijskih materijala do poklona za goste našeg promotivnog štanda. Osim toga, do tada nisam nikamo izašla iz granica Hrvatske pa je sve to za mene bilo jedno zaista zanimljivo iskustvo: putovati, vidjeti Europu, upoznavati nove ljude i biti u središtu zbivanja.

U Lisabonu sam održala predavanje u radionici na slavenskim jezicima o svom projektu Moja knjiga - moj prijatelj, a potom dobila ponudu slovenske nacionalne sluzbe da sudjelujem na Kontaktnom seminaru Slavenskih zemalja u Ljubljani u travnju ove godine.

Nakon Lisabona otputovala sam s deset kolega iz Hrvatske na taj seminar i tamo predstavila isti projekt kolegama is slavenskih zemalja.

 

 

  1. Spomenula si projekt „Moja knjiga – moj prijatelj“; koji su ciljevi tog projekta te kako ste uèenike aktivno ukljuèili u projekt?

 

Cilj ovog projekta bio je potaknuti uèenike na èitanje literature izvan obveznog školskog programa i razviti èitateljske sposobnosti kroz niz raznovrsnih aktivnosti. Poèeli smo s prezentacijama kojima su uèenici predstavili svoju zemlju, grad, školu i sebe, a potom izradili liste najèitanijih knjiga u svakome razredu, odnosno, projektnim grupama.

 

Izraðivali su svoje naslovnice, straniènike, strip o junacima iz knjiga, prezentacije o naj- knjizi, a s rumunjskim partnerima vrlo kreativno sudjelovali u virtualnoj knjižnici, predstavljali nacionalne književnike i dovršavali zapoèete prièe. Treba naglasiti kako su uèenici bili aktivni u forumima te ostavljali jedni drugima poruke i pohvale, a partneri redovno pisali blog i prijedloge kako unaprijediti naš zajednièki rad. Završili smo projekt dodjelom diploma svim aktivnim uèenicima u Hrvatskoj i Rumunjskoj, a nauèili da su nam èitateljski interesi razlièiti, ali da želimo osvijestiti ulogu pojedinca u raznovrsnoj europskoj zajednici.

 

  1. Koje bi savjete dala kolegama – kako odabrati ili pokrenuti dobar projekt te kako poboljšati kvalitetu projekta?

 

Dobar projekt je svaki projekt u kojemu na poèetku rada vidite njegov krajnji cilj: odnosno onaj na kojemu ste spremni dosljedno i uporno raditi zajedno sa svojim uèenicima da biste projektnu  ideju pretvorili u znanje.

Savjet prvi: Napravite mali i jednostavan projekt ili kako to eTwinneri vole reæi – Keep it small and simple (KISS).

Savjet drugi: Suradnja u svakom projektu je jako važna; suraðujte sa svojim partnerima i tražite naèin i alate da zajedno radite na istim zadacima. Svi smo razlièiti i ponekad znamo iznenaditi jedni druge.

Savjet treæi: Ukljuèite kolege iz svojih škola i napravite školski tim. Podjela zadataka olakšat æe vam posao, a osnažit æete svoju školsku zajednicu za ostvarenje zajednièkoj cilja kroz dobre aktivnosti i kreativnost vas i vaših uèenika.

Savjet èetvrti: Ne zaboravite da su vaši uèenici najbitniji u projektu i dozvolite im da budu sudionici i stvaratelji procesa, da budu kritièari i kreativci. Iznenadit æe vas profesionalnost kojom sudjeluju kada preuzmu dio odgovornosti.

 

  1. Jedna od važnih komponenata meðunarodnih projekata je i dijeljenje iskustava, znanja i vještina te predstavljanje projekata. Kako ti to radiš i koje naèine diseminacije bi preporuèila kolegama?

 

Moram priznati da sam u etwinningu zaista nauèila dijeliti znanje. To je jako važan trenutak jer sam tom spoznajom postala, ne samo uèiteljica hrvatskog jezika u svojoj školi, veæ uèiteljica koja želi potaknuti cijelu zajednicu da istražuje i uèi. Mišljenja sam da smo kao uèitelji obvezni znanje predati dalje kako bismo unaprijedili kvalitetu našeg života. To je kljuè i izlaz iz krize: materijalne i duhovne!

Svoje kolege u školi nastojim informirati o svemu što radim, prezentiram projekte na struènim skupovima u županiji, pišem èlanke za lokalne novine i Pogled kroz prozor, ali i za struène èasopise vezane za hrvatski jezik i dramsku umjetnost, ureðujem wiki stranicu sa svojim uèenicima, izlažem s uèenicima materijale koje smo izradili unutar projekta pa smo tako sudjelovali na Festivalu mladih Europe u svibnju 2013. u Zagrebu te na manifestaciji Europske komisije Mladi u pokretu u lipnju ove godine. Nastojim prenositi i tuða iskustva i znanja i biti „kvalitetan most“ svima koji žele nešto pozitivno i dobro nauèiti o svijetu i znanju koje ih okružuje, pa tu onda rado iskoristim Facebook, a o svom vlastitom blogu poèela sam razmišljati i upravo ga idejno oblikujem i upoznajem njegove moguænosti.

 

  1. Za kraj, istakni jednu stvar koja je tebi važna u eTwinningu i koja bi mogla potaknuti gledatelje da se i oni ukljuèe.

 

eTwinning je zajednica edukatora koja mi je u potpunosti otvorila vrata suvremene škole kakvu sam oduvijek priželjkivala: sigurna, fleksibilna, inovativna i svrhovita. U ovih 17 mjeseci produbila sam svoje znanje o web alatima, unaprijedila tehniku predavanja i iskoristila dobre metode rada u razredu, profesionalno se obogatila u e- školi (Learning Events) na eTwinning portalu i na seminarima, radionicama i konferencijama koje organizira Agencija za mobilnost i programe EU. I dalje uèim jer više ne mogu prestati, a svakoga dana osjeæam se snažnijom i spremnijom za korjenite promjene u svom kurikulumu.

Ovo je svojevrsna pozivnica svima koji još nisu krenuli u ovu prekrasnu avanturu na eTwinning portalu za koju nisu važne godine, veæ spremnost za stalno uèenje i druženje s kolegama iz velike europske zajednice, zato – iskoristite svoju priliku i registrirajte se na eTwinning portalu.

 

 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu