Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Comenius > Aktivnosti > Ugošćivanje Comenius asistenta
 
Ugošćivanje Comenius asistenata 

 

Na stručnu praksu u Vašu ustanovu možete primiti

  • studenta nastavnog usmjerenja
  • nastavnika bez radnog iskustva

 

Ustanova domaćin koja ugošćuje Comenius asistenta može biti vrtić, osnovna ili srednja škola. Ugošćivanjem Comenius asistenta ustanova domaćin obogaćuje rad u svojoj ustanovi na sljedeće načine:

  • uvođenjem europske dimenzije u svoju ustanovu
  • uvođenjem tzv. dvojezične nastavne metode (Content and Language Integrated Learning)
  • motiviranjem učenika na učenje stranih jezika i povećavanjem ponude stranih jezika u svojoj školi
  • uvođenjem europskih projekata (npr. Comenius školska partnerstva, eTwinning projekti)
  • pomaganjem učenicima koji imaju poteškoće u učenju

Ustanova domaćin određuje nastavnika - mentora koji pomaže Comenius asistentu i prati njegov rad. Tijekom svog boravka Comenius asistent pomaže u nastavi i ostalim aktivnostima škole 12 do 16 sati tjedno, ali ne smije raditi kao nastavnik. Ustanova domaćin je dužna pomoći Comenius asistentu pronaći smještaj. Asistent može raditi u najviše tri škole, ali jedna od tih škola preuzima odgovornost za organizaciju i provedbu cijele aktivnosti. Asistent može boraviti u školi od 13 do 45 tjedana.

Financiranje

Ustanova domaćin ne dobiva financijsku potporu za ugošćivanje Comenius asistenta budući da Comenius asistent dobiva financijsku potporu za troškove puta, smještaja, hrane, osiguranja i pripreme.

Prijava

Za aktivnost ugošćivanja Comenius asistenta se prijavljuje na Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje.


Rok za prijavu je 31. siječnja 2013. godine.

  • Ispunite prijavni obrazac i pošaljite on line
  • Prijavu trebate poslati poštom (po mogućnosti preporučena pošiljka): potpisani original prijavnog obrasca s pečatom ustanove, i sve privitke zajedno s još jednom kopijom (uključujući i privitaka) na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Gajeva 22
10 000 Zagreb
„Za ugošćivanje Comenius asistenta"

  • i elektronskom poštom na adresu:

comenius@mobilnost.hr

Napomena: Kada ste u cijelosti ispunili prijavni obrazac u dijelu G. Submission (podnošenje) pod G.1. Data validation (potvrđivanje podataka) pritiskom na tipku Validate (potvrda) provjerite da li ste sva polja pravilno popunili. U dijelu G.2. Standard submission procedure (standardni postupak podnošenja prijave), potrebno je pritisnuti na Submit online (podnesi putem internetske mreže), te se prijava automatski šalje (morate obavezno imati pristup mreži). Nakon toga prijavni obrazac ispišete pritiskom na tipku Print te tiskani primjerak potpiše zakonski predstavnik ustanove.

Više informacija možete naći u:

 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost učenika 03.12. 2012.
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošćivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu