Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance
 

Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju za psihologe u srednjim školama

Sudionici: Stručni suradnici psiholozi u srednjim školama

Vrijeme održavanja: ponedjeljak i utorak, 14. i 15. rujna 2015. od 9 do 17 sati

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Predavači: prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović (Institut za društvena istraživanja) , prof. dr. sc. Darja Maslić Seršić, dr. sc. Maja Parmač Kovačić (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Iva Šverko i dr. sc. Toni Babarović (Institut društvenih znanosti Ivo Pilar).

Organizator: Euroguidance centar Hrvatska koji je dio Euroguidance europske mreže za podršku profesionalnom usmjeravanju. Euroguidance Hrvatska djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije te promiče europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja i mobilnost u svrhu učenja.

Ciljevi: Svrha seminara je unaprijediti znanje psihologa u srednjim  školama potrebno za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje učenika te pružanje podrške učiteljima i roditeljima u razvoju vještina i radnih navika srednjoškolaca s ciljem razvoja radnih vrijednosti, vještina planiranja karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara, demonstrirat će se i primijeniti metode i tehnike psihologijske dijagnostike i savjetovanja u području profesionalnog usmjeravanja. Seminar će biti usmjeren na procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja o različitim mogućnostima razvitka karijere. Iskustveno učenje bit će prilagođeno različitim dobnim skupinama i nastavnim okruženjima. Neki od ciljeva seminara su:

·         određivanje individualnih i situacijskih odrednica odabira daljnjeg obrazovanja učenika nakon završene srednje škole

·         unaprjeđivanje uloge školskih psihologa u profesionalnom usmjeravanju učenika srednjih škola

·         analiza tradicionalnih metoda i instrumenata u području profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja

·         upoznavanje s novim metodama i instrumentima u području profesionalnog usmjeravanja

·         razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog učenja

Metode i oblici rada: Plenarna predavanja i rad u manjim grupama

Napomena:Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima će biti osiguran ručak i pauze za kavu, a po završetku seminara bit će im uručena potvrda o sudjelovanju Agencije za odgoj i obrazovanje. Potvrda će biti uručena samo sudionicima koji će prisustvovati u cijelosti (oba dana).

Prijava: Isključivo putem aplikacije http://ettaedu.azoo.hr dostupne na stranicama AZOO-a. Rok za prijavu je 8. rujna 2015. Napominjemo da je broj sudionika ograničen na 35, stoga je uputno prijaviti se čim prije. Potvrde o zaprimanju prijava bit će poslane 9. rujna 2015.

Kontakt:

Marija Galović, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe EU

Telefon: 01/5005 635

e-pošta: euroguidance@mobilnost.hr 

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju.

Glavni ciljevi mreže su:

 • promicati europsku dimenziju u cjeloživotnom učenju
 • pružati informacije o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti u svrhu učenja

Oba cilja usmjerena su na poticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju. Pored toga, savjetnicima u profesionalnom usmjeravanju želi se skrenuti pozornost na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

Prvi Euroguidance nacionalni centri uspostavljeni su 1992. godine u okviru europskoga programa Petra. Danas Euroguidance mreža djeluje kao dio Programa za cjeloživotno učenje te se djelomično financira iz sredstava Europske unije, a djelomično iz nacionalnog proračuna zemalja članica mreže. Trenutno brojimo više od 40 nacionalnih Euroguidance centara u 33 europske zemlje.

Nacionalni Euroguidance centar promiče mobilnost i europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj, a djeluje u okviru Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

Ciljevi Euroguidance centra su:

 • poticanje međunarodne mobilnosti stručnjaka iz područja profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj,
 • promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju,
 • pružanje informacija o sustavu obrazovanja i profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj i Europi,
 • poticanje mobilnosti kroz pružanje informacija o mogućnostima za učenje i usavršavanje u europskim zemljama 

EG logo šipak

Kome je namijenjen?
Euroguidance je namijenjen osobama koje se bave profesionalnim usmjeravanjem u zapošljavanju i obrazovanju na svim razinama (psiholozi u osnovnim i srednjim školama, pedagozi, savjetnici za profesionalno savjetovanje i informiranje, socijalni radnici ili stručnjaci srodnih znanja), kao i osobama koje su prisutne na tržištu rada i trebaju profesionalno usmjeravanje. Euroguidance pomaže i onima koji žele učiti i usavršavati se u drugim europskim zemljama dajući im relevantne informacije o tamošnjim sustavima obrazovanja i osposobljavanja te mogućnostima mobilnosti koje im se pružaju.

Kao stručnjaku koji se bavi profesionalnim usmjeravanjem u obrazovanju i zapošljavanju Euroguidance centar nudi Vam sljedeće usluge:

 • objavljuje novosti i primjere dobre prakse u profesionalnom usmjeravanju u Europi,
 • daje pristup informacijama o nadolazećim studijskim posjetima u europskim zemljama vezanima za teme iz područja profesionalnog usmjeravanja,
 • na mrežnoj stranici objavljuje priručnike o i poveznice na aktualne metode, tehnike i alate za rad u profesionalnom usmjeravanju i savjetovanju,
 • omogućuje suradnju s kolegama u zemlji i u Europi, 
 • daje relevantne informacije o mogućnostima učenja i usavršavanja u drugim europskim zemljama, te o mogućem ostvarenju financijske potpore za mobilnost.

Kao student, učenik, nastavnik, sudionik obrazovnog procesa, zaposlena ili nezaposlena osoba na tržištu rada imate priliku:

 • dobiti informacije o sustavima obrazovanja i usavršavanja u Europi,
 • pronaći željeno obrazovanje ili usavršavanje u nekoj od europskih zemalja putem informacija koje vam daje Euroguidance centar,
 • saznati koji programi Europske unije potiču međunarodnu mobilnost te kako se prijaviti za financijsku potporu,
 • dobiti informacije o mogućnostima profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja u zemlji u svrhu unaprjeđivanja profesionalnog razvoja
 
  
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu