Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > Upravno vijeće
 
Upravno vijeće 

Upravno vijeće ima prava i odgovornosti utvrđene Zakonom o Agenciji za mobilnost i programe EU (NN 107/07) , Statutom i drugim općim aktima Agencije.

Upravno vijeće ima predsjednika i 6 članova:

 • predsjednika predstavnika ministarstva nadležnog za obrazovanje
 • jednog člana predstavnika ministarstva nadležnog za obrazovanje
 • jednog člana predstavnika ministarstva nadležnog za mlade
 • jednog člana predstavnika ministarstva nadležnog za financije
 • jednog člana predstavnika Agencije za mobilnost i programe EU
 • jednog člana predstavnika stručnjaka iz akademske zajednice
 • jednog predstavnika Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra znanosti, obrazovanja i sporta, na razdoblje od četiri godine:

Rješenjima Vlade RH od 19. travnja,  2012. godine i 30. siječnja 2014. godine imenovani su:

Predsjednica Upravnog vijeća: Mihaela Adamović, dipl. iur.

Članovi Upravnog vijeća su:

 • Gabrijela Herceg Sarajlić
 • Maja Kuhar
 • Goran Cvek
 • Filip Gašparović
 • Prof. dr. sc. Neven Duić
 • Jelena Letica

Upravno vijeće Agencije:

 • donosi Statut Agencije, uz suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Ministarstva socijalne politike i mladih
 • donosi godišnji program rada i financijski plan te utvrđuje plan razvoja
 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta te druge opće akte Agencije
 • raspisuje natječaj za ravnatelja Agencije
 • na prijedlog ravnatelja imenuje i razrješava pomoćnike ravnatelja Agencije
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Agencije

 Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog vijećatelefon dinleme casus telefon telefon dinleme yazilimi

Zapisnik - 30. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 31. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 32. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 33. sjednica Upravnoga vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 34. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 35. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 36. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 37. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 38. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 39. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 40. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

Zapisnik - 41. sjednica Upravnog vijeća Agencije za mobilnost i programe EU

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu