Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > Dokumenti
 
Dokumenti 

 

ODLUKA O USPOSTAVI PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

Decision No 1720/2006/EC of European parliament and of the Council of 15 November 2006 establishing an action programme in the field of lifelong learning

 

VODIČ ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE

 

 

ODLUKA O USPOSTAVI PROGRAMA MLADI NA DJELU

Decision No 1719/ 2006/EC of the European parliament and of the Council of 15 November 2006 establishing the 'Youth in Action' programme for the period 2007 to 2013

 

VODIČ ZA PROGRAM MLADI NA DJELU (YOUTH IN ACTION GUIDE)

Programski vodič za program Mladi na djelu za 2011. godinu

Green Paper for mobility of young people

Europe 2020 - A European strategy for smart, sustainable and inclusive growth

Europa 2020 - Europska strategija za pametan, održiv i uključiv rast

 

 

ODLUKA O USPOSTAVI PROGRAMA ERASMUS MUNDUS

DECISION No 1298/2008/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 establishing the Erasmus Mundus 2009-2013 action programme for the enhancement of quality in higher education and the promotion of intercultural understanding through cooperation with third countries

 

 

DOKUMENTI AGENCIJE

YOUTH ON THE MOVE - INCIJATIVA EUROPSKE KOMISIJE

Youth on the Move - An initiative to unleash the potential of young people to achieve smart, sustainable and inclusive growth in the European Union

MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Mladi na djelu i akcijskom programu u području cjeloživotnog učenja (2007. - 2013.)

OSTALO

Akcijski plan za otklanjanje prepreka i jačanje međunarodne mobilnosti u obrazovanju za razdoblje 2010. - 2012. godine

Obavijest temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi

Financijski izvještaj 2013.

Izvješće o radu za 2013.

Plan rada za 2014.

Financijski plan za 2014.

Financijski plan za 2015.

Godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu

Organigram 2014.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

Sukladno Zaključku Vlade, donesenom na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine, KLASA: 330-01/11-02/01, URBROJ: 5030106-11-2, a koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine« RH, br. 172/03. i 144/10.), a u vezi s objavljivanjem informacija o izvršenju ugovora o javnoj nabavi, tijelo javne vlasti dužno je podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoga nadleštva iskazati prema obrascu Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja te ih ustrojiti i objaviti na svojim internetskim stranicama za 2010. godinu pa nadalje.
U nastavku se nalazi Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja za Agenciju za mobilnost i programe EU za 2011. godinu.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2010. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2011. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2012. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2013. godini

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja u 2014. godini

Plan nabave 2013.

Plan nabave za 2013. godinu s izmjenama i dopunama

Plan nabave za 2013. godinu s izmjenama i dopunama br. 2

Plan nabave 2014.

Plan nabave za 2014. godinu s izmjena i dopunama

Plan nabave 2015.

Izmjene i dopune plana nabave za 2015.

Ususret novoj Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije

 

 

 

Download
 
pdf / 300 KB
 
 
DokumentiUčenje je sjeme znanja, a znanje sjeme sreće.
Gruzijska
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu