Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > FP7 > Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj
 

PRIJAVE NA OVAJ PROGRAM VIŠE NISU MOGUĆE!

Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj ili skraćeno Sedmi okvirni program (Seventh Framework programme – FP7) završio je 31. prosinca 2013. godine te nove prijave na taj program nisu moguće.

Od 2014. godine nove se prijave primaju preko novog programa Obzor 2020., koji se počeo provoditi 1. siječnja 2014. godine i trajat će do 31. prosinca 2020. godine. Više informacija o novom programu možete pronaći na sljedećoj poveznici: Obzor 2020.

Sedmi okvirni program (FP7) u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj ili skraćeno Okvirni program (Framework programme - FP) glavni je program Europske unije za financiranje istraživanja i tehnološkog razvoja. Okvirni programi provode se od 1984. godine, a do sada ih je bilo sedam. Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (Seventh Framework Programme - FP7) predstavlja uokvirenu plansku cjelinu istraživanja u razdoblju od 2007. do kraja 2013. godine, a podijeljen je na četiri specifična potprograma: Suradnja (Cooperation); Ideje (Ideas); Ljudi (People); Kapaciteti (Capacities). Opći cilj Sedmog okvirnog programa je daljnja izgradnja Europskog istraživačkog prostora (European Research Area - ERA) u smislu znanja, rasta i razvoja. Ukupni proračun iznosi 50,5 milijardi eura za sedmogodišnji program FP7 te dodatnih 2,7 milijardi eura za petogodišnji Euroatom program za nuklearna istraživanja.

 

Osnovne informacije o FP7 pročitajte u brošuri izdanoj na hrvatskom jeziku ovdje

 

SURADNJA

Specifični potprogram „Cooperation“  „Suradnja“ obuhvaća sve vrste istraživačkih aktivnosti koje provode različita istraživačka tijela u okviru trans-nacionalne suradnje i teži k ostvarenju ili jačanju vodeće uloge u ključnim znanstvenim i tehnološkim područjima. U sklopu FP7 za specifičan potprogram „Suradnja“ predviđeno je 32, 413 milijardi eura, što ga čini najopsežnijim potprogramom FP7. Sredstva su namijenjena poticanju suradnje između sveučilišta, industrije, istraživačkih centara i javnih tijela uprave diljem Europske unije i šire. Specifičan potprogram „Suradnja“ podijeljen je u 10 različitih tema. Teme se provode neovisno, ali slijede ciljeve specifičnog potprograma „Suradnja“. Cilj je provedba zajedničkih aktivnosti koje povezuju različita područja, uključujući i zajedničke natječaje.

 

IDEJE

Cilj specifičnog potprograma "Ideas" -"Ideje" je povećanje dinamičnosti kreativnosti i izvrsnosti europskog istraživanja u graničnim područjima znanosti.

"Frontier Research" -istraživanja koja su na samoj granici novih spoznaja, odnosno interdisciplinarna istraživanja koja prelaze granice dosadašnjih znanja.

U okviru FP7 za specifični potprogram "Ideje" predviđeno je 7,5 milijardi eura. Sredstva su namijenjena vrhunskim istraživačima i to prema sljedećoj podijeli:

 • Fizika i srodne znanosti 45%
 • Znanosti o životu 40%
 • Društveno-humanističke znanosti 15 %

 

LJUDI

Specifični potprogram „People“ – „Ljudi“ namijenjen je razvoju vještina istraživača putem međunarodne, interdisciplinarne i međusektorske mobilnosti. Za ovaj potprogram odvojeno je 4,75 milijardi eura, za vrijeme trajanja cijelog Sedmog okvirnog programa. Najvažniji alat koji stoji na raspolaganju istraživačima u potprogramu „People“ – „Ljudi“ Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj su stipendije pod nazivom Marie Curie akcije. To su različite vrste stipendija namijenjene istraživačima na svim stupnjevima njihove karijere od početnog do cjeloživotnog usavršavanja. Pružaju mogućnosti razvoja istraživačkih vještina i mogućnosti usavršavanja za individualne istraživače ili za istraživačke organizacije (fakultete, sveučilišta, institute, mala, srednja i velika poduzeća), i to jačanjem industrijske i akademske stručnosti na individualnoj razini, a samim time i na institucionalnoj razini. To se postiže razmjenom stručnog osoblja i usavršavanjem unutar poslijediplomskog i postdoktorskog studija.

 

KAPACITETI

Specifičnim potprogramom "Capacities" – "Kapaciteti" potiču se istraživački i inovacijski kapaciteti unutar Europe.

Za potprogram Kapaciteti predviđen je proračun u iznosu od 4,097 milijardi eura. Potprogram se provodi kroz sedam širih područja:

 • Istraživačke infrastrukture 
 • Istraživanja u korist malih i srednjih poduzeća 
 • Regije znanja 
 • Istraživački potencijal konvergentnih regija 
 • Znanost i društvo 
 • Potpora strukturiranom razvoju istraživačkih politika 
 • Međunarodna suradnja

 

ZAJEDNIČKI ISTRAŽIVAČKI CENTAR

Zajednički istraživački centar (Joint Research Centre - JRC) predstavlja znanstveno-stručnu komponentu Europske komisije, čija uloga je osigurati znanstveno-stručnu potporu politikama Europske unije. Zajednički istraživački centar Europske komisije obuhvaća 7 znanstveno-istraživačkih instituta, koji slijede:

 • IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), Geel, Belgija 
 • IE (Institute for Energy), Petten, Nizozemska 
 • ITU (Institute for Transuranium Elements), Karlsruhe, Njemačka 
 • IPSC (Institute for the Protection and Security of the Citizen), Ispra, Italija 
 • IHCP (Institute for Health and Consumer Protection), Ispra, Italija 
 • IES (Institute for Environment and Sustainability), Ispra, Italija 
 • IPTS (Institute for Prospective Technological Studies), Sevilja, Španjolska

 

EURATOM

Europska zajednica za atomsku energiju (European Atomic Energy Community - Euratom) je 1957. godine potpisala sporazum o Euratomu, u sklopu kojeg se i danas provode istraživanja u području energije.

Euratom je pravno odvojen od Europske zajednice te ima vlastiti Okvirni istraživački program, ali se usprkos tome provodi u okviru zajedničkih institucija Zajednice. Euratom djelomično regulira upravljanje nuklearnim resursima i istraživačkim aktivnostima. Odluka Vijeća Europske zajednice o Sedmom okvirnom Euratom programu za nuklearna istraživanja i aktivnosti usavršavanja predviđa 2, 751 milijardi eura u periodu od 2007. do 2011. godine.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu