Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > O nama
 
O Agenciji za mobilnost i programe Europske unije 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije (AMPEU) javna je ustanova koja provodi i promovira programe Europske unije i druge međunarodne programe u području znanosti, obrazovanja, osposobljavanja, i mladih. Agencija je usmjerena podizanju kvalitete sustava prvenstveno njegovom internacionalizacijom, odnosno jačanjem instrumenata mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja, što čini njezinu misiju.

Među temeljne djelatnosti Agencije tako spada informiranje i savjetovanje o programima iz njezina portfelja.

Aktivnosti i usluge informiranja i savjetovanja besplatne su.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije središnja je točka odnosno polazište za informiranje o međunarodnim mogućnostima na području formalnoga i neformalnog učenja. To podrazumijeva intenzivne promotivne i informativne aktivnosti kako bi svi građani Republike Hrvatske bili svjesni mogućnosti i koristi koje im pruža međunarodna dimenzija učenja. Agencija ulaže u obrazovanje i usavršavanje građana Republike Hrvatske, u osuvremenjivanje i unapređenje sustava obrazovanja, znanosti i rada s mladima te u njihovu internacionalizaciju, i to provedbom sljedećih programa i ostalih navedenih aktivnosti:

PROGRAMI

INICIJATIVE I MREŽE

 • Europass inicijativa (skup dokumenata koji olakšavaju mobilnost i potiču cjeloživotno učenje)
 • Eurodesk mreža (informacije o mogućnostima za mlade u Europi i politikama za mlade na europskoj razini)
 • Euroguidance mreža (potpora savjetnicima u profesionalnom usmjeravanju)

NACIONALNE SKUPINE

Provedbom navedenih programa, inicijativa i mreža Agencija pruža međunarodne prilike za učenje velikom broju hrvatskih građana u bilo kojem razdoblju njihovog života, tako promičući ideju cjeloživotnog učenja kao glavnog pogona napretka.

Stoga Agencija kontinuirano informira javnost o aktivnostima i mogućnostima programa, inicijativa i mreža, objavljuje natječaje za dodjelu financijske potpore za sudjelovanje u programima mobilnosti, savjetuje potencijalne korisnike, pruža potporu prilikom prijave na aktivnosti, provodi odabir pristiglih prijava te ugovara i dodjeljuje novčana sredstva za realizaciju odabranih projekata. Agencija također nadzire provedbu projekata te prati regularnost trošenja dodijeljenih financijskih sredstava.

U svom radu Agencija se vodi sljedećim organizacijskim načelima i vrijednostima:

 • jednakost pristupa
 • sprječavanje sukoba interesa
 • prijavljivanje i sankcioniranje nepravilnosti
 • transparentnost rada
 • opće dobro
 • stručnost
 • cjeloživotno učenje
 • timski rad
 • kreativnost
 • odgovornost
 • inicijativa

U tu svrhu Agencija raspisuje natječaje vođene transparentnim kriterijima s jasno naznačenim uvjetima i pravilima sudjelovanja; svi djelatnici i suradnici pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potpisuju Izjavu o sprječavanju sukoba interesa, a sve uočene nepravilnosti se evidentiraju i sankcioniraju.

Informacije o radu Agencije redovito se objavljuju i ažuriraju na mrežnim stranicama. U svojem djelovanju Agencija se vodi načelima općeg dobra i prosperiteta građana RH, kojima putem svojih natječaja omogućuje stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija, tijekom cijelog života – od rane dobi do zrelosti.

Od djelatnika Agencije traži se odgovarajuća početna razina stručnosti za obavljanje složenih poslova, a Agencija ulaže u njihov daljnji razvoj, redovito prateći postignuća i razvojni potencijal svojih djelatnika. Time i kod svojih djelatnika razvija svijest o važnosti cjeloživotnog učenja.

Naravno, ništa od toga ne bi bilo moguće bez rada cijelog tima, koji, uz veliki dio poslova i postupaka koji su strogo definirani pravilima i procedurama, pokazuje i kreativnost i inicijativu u osmišljavanju promotivnih i informativnih događanja, publikacija i predstavljanja, ali i u svakodnevnom poboljšanju i unaprjeđivanju svog rada. Djelatnici su također vođeni načelom preuzimanja odgovornosti za svoje postupke. Agencija kontinuirano surađuje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvom socijalne politike i mladih, Europskom komisijom te ostalim institucijama koje se bave obrazovanjem i znanošću te pitanjima mladih.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu