Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+
 
Erasmus+: Novi program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za razdoblje 2014. - 2020. 

Program Erasmus+ obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ zamijenit će sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Program po prvi put uvodi i podršku području sporta.

Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta. Sedmogodišnji program imat će budžet od 14.7 milijardi eura, što predstavlja povećanje od čak 40 posto u odnosu na postojeće programske budžete.

Vezano uz financijska sredstva raspoloživa Hrvatskoj, važno je spomenuti da će proračun programa na razini svih zemalja članica rasti neznatno tijekom 2014. i 2015., a da bi progresivni rast bilježio od 2016. nadalje. Hrvatska je tako u 2014. raspolagala s početnim proračunom od 12.341,00 milijuna eura koji je tijekom 2014. porastao na 13.318,00 milijuna eura (zahvaljujući realokacijama Europske komisije), dok je za 2015.g. predviđen početni proračun od 12.952,00 milijuna eura (te se ponovo očekuju povećanja tijekom godine).

Europska komisija u listopadu 2014. objavila je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za program Erasmus+ u 2015.g., a čiji je sastavni dio Vodič kroz program Erasmus+.
 
Agencija će tijekom prosinca 2014. održati niz informativnih aktivnosti koje će korisnicima i potencijalnim prijaviteljima omogućiti kvalitetnu pripremu za razvoj projektnih prijedloga. Radi lakšeg pronalaženja informacija o mogućnostima unutar pojedinog područja programa Erasmus+, ključne informacije bit će predstavljene prema obrazovnim sektorima i sektoru mladih.

 

Struktura programa

Erasmus+ donosi niz novina u odnosu na svoje programske prethodnike. Najvažnije među njima su:

 • jača povezanost EU politika s programima dodjeljivanja financijske potpore
 • pojednostavnjenje strukture i provedbe: aktivnosti sistematizirane po područjima, jednostavniji izračuni financijske potpore (paušalni iznosi)
 • naglasak na kvaliteti projekta (sadržaju mobilnosti, proizvodu/rezultatu)
 • jača diseminacija i bolja iskorištenost rezultata projekta
 • održivost rezultata nakon završetka projekta
 • bolja povezanost s potrebama tržišta rada
 • veća EU dodana vrijednost

Objedinjavanje aktivnosti koje pripadaju istim područjima kao i  veća strateška usmjerenost na ciljeve javnih politika odražavaju se i u strukturi novog programa.

Erasmus+ sastoji se od sljedećih aktivnosti:

 • Ključna aktivnost 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
 • Ključna aktivnost 2 - Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
 • Ključna aktivnost 3 - Podrška reformi politika
 • Aktivnosti Jean Monnet
 • Sport
   

Ključna aktivnost 1

Mobilnost u svrhu učenja za pojedince

Ključna aktivnost 2

Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Ključna aktivnost 3

Podrška reformi politika

Mobilnost učenika (učenika, studenata, pripravnika, mladih, volontera) i osoblja (djelatnici u odgoju, obrazovanju i području mladih iz javnih ustanova i organizacija civilnog društva)

Strateška partnerstva

Znanje u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih potrebno za razvoj politika temeljenih na podacima i praćenje politika u okviru strategije Europa 2020.

 

Združeni diplomski studiji

Udruživanja znanja

Buduće inicijative  za jačanje razvoja inovativnih javnih politika

Jamstvo za zajmove za studente diplomskih studija

Udruživanja sektorskih vještina

Potpora instrumentima europskih politika u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

 

Projekti izgradnje kapaciteta koji pružaju podršku suradnji s partnerskim zemljama

Suradnja s međunarodnim organizacijama

 

IT platforme (eTwinning, European Platform for Adult Learning-EPALE, European Youth Portal)

Dijalog dionika, promidžba politika i programa Erasmus+

Aktivnosti Jean Monnet

Aktivnosti Jean Monnet će podržavati:

 • akademske module, katedre i centre izvrsnosti u svrhu razvijanja obrazovnih sadržaja te jačanja podučavanja, nastave i istraživanja vezanih uz europske integracije
 • rasprave o europskim politikama s akademskom zajednicom, a koje će biti podržane putem mreža i projekata.
 • potporu ustanovama i udruženjima za aktivnosti vezane uz EU studije i EU pitanja
 • studije i konferencije koje nositeljima javih politika mogu omogućiti nove uvide i konkretne savjete od strane akademske zajednice, a  vezano uz tekuća pitanja Unije.

Sport

Akcije u području sporta pružat će potporu:

 • zajedničkim partnerstvima
 • neprofitnim europskim sportskim događanjima
 • dijalogu s relevantnim europskim dionicima
 • podršku sportskim događanjima u okviru pojedinog programa predsjedanja EU
 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu