Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+ > Informacije za podruèje mladih > 2014. > Europska volonterska služba
 

Europska volonterska služba (EVS) omoguæuje mladima od 17 do 30 godina da provedu do 12 mjeseci u stranoj zemlji volontirajuæi na projektima koji se bave raznim temama (umjetnost, kultura, mladi, mediji, okoliš, sport, antidiskriminacija, ljudska prava, Europska unija, itd.). Volonter doprinosi radu organizacije u kojoj je smješten te mu je osigurana stalna potpora u radu i uèenju, kao i neformalni teèaj jezika zemlje u kojoj boravi.


Tko može postati EVS volonter?

Bilo koja mlada osoba od 17 do 30 godina.

Koliko košta sudjelovanje u EVS-u?

Sudjelovanje je besplatno za volontere (osim moguæeg manjeg doprinosa putnim troškovima). Volonteru je osiguran smještaj, hrana, osiguranje, mjeseèni džeparac i putni troškovi.

Kako funkcionira EVS?

EVS projekt ukljuèuje minimalno dvije organizacije i volontera.

Postoje dva tipa organizacija koje provode EVS projekt:

  • organizacija pošiljatelj (sending organisation) koja je primarno zadužena za pripremu volontera za odlazak na volontersku službu,
  • organizacija primatelj (receiving organisation) u kojoj volonter obavlja službu i koja je dužna volonteru pružiti potporu u radu i uèenju i osigurati praktiène stvari oko života u novoj sredini.

Da bi organizacije mogle sudjelovati u projektu moraju imati važeæu akreditaciju kojom se potvrðuje kapacitet organizacije za kvalitetnu provedbu projekta.

Kako se prijaviti za volontiranje?

Uloga organizacija je prijaviti projekt na natjeèaj za financiranje, a volonter treba pronaæi projekt na kojem želi sudjelovati i prijaviti se izravno organizacijama.

Na Europskom portalu za mlade nalazi se popis akreditiranih organizacija koje mogu sudjelovati u EVS-u na naèin da primaju ili šalju volontere na EVS. Iz te baze je potrebno naæi organizaciju u stranoj zemlji koja ima akreditaciju kao 'receiving organisation' i organizaciju iz Hrvatske koja ima akreditaciju kao 'sending organisation'. Nakon pronalaska željenog projekta volonter treba kontaktirati organizaciju oko slobodnih volonterskih pozicija i dalje s njima dogovoriti poèetak službe.

Proèitajte prièe i iskustva bivših EVS volontera na Europskom portalu za mlade.


Kako organizacija može prijaviti EVS projekt?

Organizacije koje mogu sudjelovati u EVS projektima mogu biti sljedeæeg tipa:

- neprofitne organizacije, udruge, nevladine organizacije

- europske nevladine organizacije mladih

- socijalna poduzeæa

- lokalna javna tijela

Mogu se prijaviti i sljedeæe organizacije, no uz 50% smanjeno financiranje organizacijskih troškova:

- regionalna ili nacionalna javna tijela

- udruge regija

- Europska grupiracija teritorijalne suradnje

- profitno tijelo aktivno u društveno odgovornom poslovanju

Organizacije koje sudjeluju mogu biti iz programskih ili susjednih partnerskih zemalja, no prijavitelj mora biti iz programske zemlje. Za detaljne kriterije prijave pogledajte Vodiè kroz program Erasmus +, a postupak prijave projekata objašnjen je ovdje.

Trajanje projekta: od 3 do 24 mjeseci.

Trajanje aktivnosti (službe): od 2 do 12 mjeseci. Ako aktivnost ukljuèuje najmanje 10 volontera, ili ukljuèuje mlade s manje moguænosti, može trajati od 2 tjedna do 12 mjeseci. 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu