Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+ > Postupak prijave > 2014. > Registracija ustanova
 
Registracija ustanova 

Za sudjelovanje u novom programu Erasmus+ ustanove se trebaju registrirati putem online alata Europske komisije pod nazivom URF (Unique Registration Facility). Pristup portalu moguæ je putem sljedeæe poveznice

Završetkom registracije ustanovi æe se dodijeliti jedinstveni PIC broj (Participant Identification Code) koji æete koristiti prilikom ispunjavanja prijavnog obrasca.

URF alat omoguæuje dvije aktivnosti: a) registraciju ustanove, b) ažuriranje podataka ustanove.

Nakon registracije i dobivanja PIC broja, a najkasnije do trenutka prijave, ustanove su obvezne dodati na URF portal dokumente o pravnoj osobi (Legal entity form) i financijskoj identifikaciji (Financial identification form). Obrasce dokumenata možete pronaæi u odjeljku Upute i priruènici niže na stranici. Ukoliko zatražen iznos financijske potpore premašuje 60 000 EUR, a prijavu podnosi privatna ustanova, potrebno je dodati i raèun dobiti i gubitka te bilancu za posljednju dostupnu godinu

Za pristup portalu potreban je ECAS raèun (European Commission Authentication System). Upute za otvaranje ECAS raèuna nalaze se u odjeljku Upute i priruènici niže na stranici.

VAŽNO: Opisanu registraciju ustanova i unos potrebne dokumentacije moguæe je izvršiti u bilo kojem trenutku, a najkasnije do trenutka podnošenja prijave. Molimo da registraciju i unos dokumentacije izvršite na vrijeme, ne èekajuæi krajnji rok za podnošenje prijava, kako biste izbjegli moguæe poteškoæe uzrokovane moguæim preoptereæenjem sustava neposredno prije roka za prijavu.

 

Upute i priruènici 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu