Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Info kutak > Pristup informacijama
 
Ostvarivanje prava na pristup informacijama 

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Agenciji za mobilnost i programe EU (u daljnjem tekstu: Agencija).

Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama. U slučaju da se obrazac ne koristi, poželjno je naznačiti kako je riječ o zahtjevu na pravo na pristup informacijama.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije imenovala je Ivana Katavića, stručnog savjetnika u Odjelu za koordinaciju i osiguranje kvalitete Programa za cjeloživotno učenje, službenikom za informiranje. Službenik za informiranje zadužen je za zaprimanje i rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama te ostale poslove sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.


Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • pisanim putem, uz naznaku „Zahtjev za pristup informacijama“ na adresu: Agencija za mobilnost i programe EU, Frankopanska 26, 10 000 Zagreb,
  • elektroničkom poštom na adresu: pristup.informacijama@mobilnost.hr; s naslovom elektroničke pošte: Zahtjev za pristup informacijama
  • na broj telefaksa: 01/ 5005 – 699, uz naznaku Zahtjev za pristup informacijama
  • donijeti osobno u pisarnicu Agencije radnim danom od 9:00 do 16:00 sati,


Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.


Pisani zahtjev sadrži:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • traženu informaciju (podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije),
  • ime i prezime, adresu fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Agencija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije, sukladno kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalne ili nekomercijalne svrhe drukčije od izvorne svrhe u okviru javnog posla za koji su te informacije izrađene. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihovog djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija, osim prethodno navedenog sadržaja zahtjeva, potrebno je navesti i informacije koje se želi ponovno upotrijebiti, oblik i način na koji se želi primiti sadržaj navedenih informacija, kao i svrha korištenja (komercijalna ili nekomercijalna). 

Više o pravu na pristup informacijama:

Zakon o pravu na pristup informacijama
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija 
Zahtjev za pristup informacijama

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu