Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Bilateralne stipendije
 
Bilateralne stipendije 

BILATERALA

Agencija za mobilnost i programe  Europske unije
Frankopanska 26
10000 Zagreb

tel +385 (0)1 555 7805
fax +385 (0)1500 5699

 

bilaterala@mobilnost.hr

Bilateralni program akademske mobilnosti je program stipendiranja državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem meðunarodnih bilateralnih ugovora i programa suradnje koje je Republika Hrvatska sklopila s drugim zemljama. U tom smislu, Bilateralni program akademske mobilnosti obuhvaæa 2 vida dodjele stipendija:

  • odlazne stipendije (stipendije koje partnerske zemlje dodjeljuju hrvatskim državljanima);
  • dolazne stipendije (stipendije koje Republika Hrvatska dodjeljuje stranim državljanima).

U operativnoj provedbi ovog programa Agencija usko suraðuje s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta kao potpisnikom svih bilateralnih sporazuma i pravnim vlasnikom obveza.

Bilateralne stipendije se dodjeljuju na osnovi javnih natjeèaja za razdoblje studija ili cjelokupni studij, postdoktorski ili istraživaèki boravak, ljetne jeziène teèajeve ili semestar uèenja hrvatskog jezika za strane studente. Natjeèaj za svaku pojedinu stipendiju objavljuje se na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije (www.mobilnost.hr) te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr) sa svom popratnom dokumentacijom i uputama za prijavu.

 

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu