Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Bilateralne stipendije > Učestalo postavljana pitanja i odgovori
 

Što je Bilateralni program akademske mobilnosti?

Bilateralni program akademske mobilnosti je program stipendiranja državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem međunarodnih ugovora i bilateralnih programa suradnje koje je Republika Hrvatska sklopila s partnerskim državama.

Koje su zemlje obuhvaćene Bilateralnim programom akademske mobilnosti?

Hrvatski se državljani mogu prijaviti na natječaje za stipendije koje periodički raspisuju sljedeće zemlje: Austrija, Australija, Bugarska, Crna Gora, Francuska, Grčka, Japan, Kanada, Kina, Mađarska, Makedonija, Njemačka (Bavarska), Poljska, Ruska Federacija, SAD (Program Fulbright), Slovačka, Švicarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo (British Scholarship Trust). Informacije o dodatnim oblicima bilateralne suradnje koje provodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta možete naći ovdje.

Pruža li Bilateralni program akademske mobilnosti mogućnosti za učenje stranih jezika u inozemstvu?

Pojedine zemlje nude državljanima Republike Hrvatske tzv. „jezične stipendije“ u obliku kraćih ljetnih tečajeva ili studijskog boravka na visokom učilištu u inozemstvu u trajanju jednog ili dva semestra. U većini slučajeva, „jezične stipendije“ namijenjene su studentima ili profesorima filoloških grupa, tj. studentima i profesorima jezika koji se govori u zemlji primateljici.

Koji su uvjeti za prijavu?

Uvjeti prijave ovise o pojedinom natječaju, međutim glavni preduvjet za prijavu je hrvatsko državljanstvo i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Kako se prijaviti za stipendiju?

U tekstu svakog pojedinog natječaja opisan je način prijave i potrebna dokumentacija. Za natječaje koje administrira Agencija za mobilnost i programe EU prijava se dostavlja poštom te je, uz ostalu dokumentaciju, obavezno dostaviti otisnuti prijavni on-line obrazac na hrvatskom jeziku koji je dostupan na web stranici: http://arhiva.mobilnost.hr/prijava_za_stipendiju/. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu Agenciji za mobilnost i programe EU za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su ustupili putem prijave) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na web stranici Agencije. Pojedine natječaje administriraju partnerske ustanove u inozemstvu i tada kandidati izravno podnose svoje prijave toj organizaciji.

Kako ispuniti on-line prijavni obrazac?

Ovaj se generički obrazac koristi za sve tipove stipendija i služi kao temelj za elektroničku obradu podataka. Obrazac ne omogućava mogućnost privremene pohrane podataka i kasnijeg pristupa radi nastavka ispunjavanja. Potrebno je ispuniti sve dijelove obrasca kako bi mogli poslati obrazac. Obrazac se računalno ispunjava te se nakon završetka unosa podataka odabire opcija pošalji/send. Nakon toga će se ispunjeni obrazac pojaviti u .pdf formatu. Kandidat također treba ispisati i potpisati obrazac koji se dostavlja zajedno s ostalom prijavnom dokumentacijom. Nazivi država i jezika odabiru se pomoću padajućeg izbornika. Dio obrasca studijski plan se ne odnosi na kandidate za jezične tečajeve te u ovom dijelu oni u opisnim pitanjima upisuju "jezični tečaj" te u da/ne pitanjima odabiru opciju "ne". U dijelu školovanje navode se podatci za sve završene studije dok se u slučaju studija u tijeku pod datum diplomiranja odabire očekivani (približni) datum diplomiranja.

Mogu li poslati zamolbu za financijsku potporu u bilo koje doba godine?

Financiranje putem Bilateralnog programa akademske mobilnosti moguće je isključivo u slučaju odabira kandidata na javnom natječaju koji Agencija za mobilnost i programe Europske unije provodi u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta. Natječaj za svaku pojedinu stipendiju objavljuje se na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije (www.mobilnost.hr) te Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (www.mzos.hr ) sa svom popratnom dokumentacijom i uputama za prijavu. U pravilu, natječaji se objavljuju početkom kalendarske godine za sljedeću akademsku godinu.

Što je prihvatno pismo?

Prihvatno pismo je pismo prihvatne institucije (može biti potpisano od strane mentora) kojim se dokazuje da ta institucija prihvaća stipendista na određeni period te mu osigurava podršku za vrijeme studijskog ili istraživačkog boravka.

Koliko mora biti stara domovnica?

Starost domovnice nije relevantna za natječaj. Također, prijavi na natječaj moguće je priložiti neovjerenu kopiju domovnice.

Je li moguće poslati prijavu elektroničkom poštom?

Prihvatljivima se mogu smatrati jedino prijave kandidata primljene u fizičkom obliku dostavljene na adresu Agencije.

Priznaje li se poštanski žig od datuma za rok prijave ili prijave moraju stići u Ampeu do roka za prijavu?

Prihvatljivima se smatraju sve prijave poslane do datuma roka za dostavljanje prijava, koji se provjerava temeljem datuma na poštanskom žigu.

Što je to studijski/istraživački plan?

Studijski plan je kombinacija motivacijskog pisma za studij, opisa studija kojeg želite studirati i vaših razloga odabira pojedinog studija te treba sadržavati sljedeće:

 •  jasan i sažet opis problema i ciljeva istraživanja;
 • metodologiju istraživanja razrađenu unutar realističnog vremenskog okvira (trajanje stipendije);
 • objašnjenje važnosti boravka u određenoj zemlji za realizaciju projekta/istraživanja;
 • objašnjenje važnosti istraživačkog projekta za osobni profesionalni razvoj.

Više informacija dostupno je ovdje.

U kojem formatu treba poslati životopis?

Kako biste svoje vještine i kvalifikacije prikazali na učinkovit, jasan i razumljiv način, preporučamo korištenje Europass životopisa. Predložak je dostupan ovdje. Dodatne savjete i upute kako napisati Europass životopis možete naći u brošuri „Europass - Predstavite svoje znanje i iskustvo u Europi“.

Kako napisati motivacijsko pismo?

Motivacijsko pismo je kratki (1-2 stranice) i jezgroviti opis razloga i motivacije ostvarivanja studijskog ili istraživačkog boravka na određenoj instituciji u inozemstvu. Pri tome je poželjno navesti kako će razdoblje mobilnost za koju se prijavljujete utjecati na vašu daljnju akademsku ili profesionalnu karijeru. Primjere motivacijskog pisma i upute kako ga sastaviti možete naći ovdje.

Kako izgleda proces i koji su kriteriji odabira kandidata?

Agencija zaprima prijave na natječaj i provjerava formalne kriterije prihvatljivosti:

1. poštivanje rokova navedenih u natječaju;

2. poštivanje postupka za predaju prijave navedenog u samom natječaju;

3. dostava dokumentacije u cijelosti.

Sve prijave koje zadovolje kriterije prihvatljivosti razmatra Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, veleposlanstva zemlje primateljice, akademske zajednice te predstavnika Agencije za mobilnost. Veličina i sastav povjerenstva za odabir kandidata razlikuje se ovisno o vrsti stipendije i zemlji koja istu dodjeljuje. Prijave se ocjenjuju prema kriterijima natječaja koji uzimaju u obzir formalne i kvalitativne aspekte sukladno uvjetima natječaja. Kvalitativni kriteriji su:

 •  akademska izvrsnost i kvaliteta;
 •  jasno razrađen studijski/istraživački plan / jasna svrha ciljeva, sadržaja i trajanja studijskog  boravka;
 •  potrebne kvalifikacije i stručnost;
 •  jezična pripremljenost;
 •  učinak i važnost mobilnosti;
 •  prethodni boravci u inozemstvu;
 •  specifični uvjeti samog natječaja (nominacija lektora i sl.).

Mora li pismo preporuke biti zatvoreno u posebnoj omotnici?

Osim ako nije navedeno drugačije u tekstu natječaja, pismo preporuke ne mora biti zatvoreno u posebnoj omotnici. Dodatni savjeti i upute oko sadržaja i formata pisma preporuke dostupni su ovdje:

http://www.boxfreeconcepts.com/reco/

http://www.eastchance.com/howto/rec_let.asp

Ukoliko se u tekstu natječaja traži „ovjereni prijevod kopije diplome i prijepisa ocjena na engleski jezik“, a visoko učilište mi navedene obrazovne dokumente može izdati na engleskom jeziku, mogu li ih priložiti prijavi za stipendiju?

Da, moguće je priložiti obrazovne dokumente na engleskom jeziku izdane i ovjerene od strane matičnog viskokog učilišta. Ukoliko prijavi prilažete kopije tih dokumenata, tada one trebaju biti ovjerene kod javnog bilježnika.

Gdje mogu naći informacije o drugim izvorima stipendiranja  ili mogućnostima za mlade u inozemstvu?

Portal Stipendije Info

Study Portals for Scholarships

Eurodesk

Europski portal za mlade

Ploteus

Europass

 

POJMOVNIK

Odlazne stipendije – stipendije koje se dodjeljuju hrvatskim državljanima za studijski ili istraživački boravak na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama u inozemstvu.

Dolazne stipendije – stipendije koje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i AMPEU dodjeljuju stranim državljanima za studijski ili istraživački boravak za visokoškolskim i znanstvenim ustanovama u Hrvatskoj.

Zemlja primateljica – u kontekstu Bilateralnog programa akademske mobilnosti, zemlja primateljica je zemlja koja dodjeljuje stipendije stranim državljanje za studijski ili istraživački boravak na svojim na visokoškolskim i znanstvenim ustanovama.

Zemlja šiljateljica - u kontekstu Bilateralnog programa akademske mobilnosti, zemlja čiji državljani se mogu prijaviti na natječaj raspisan od druge države (zemlje primateljice).

Visoka učilišta – sveučilišta, fakulteti, akademije, veleučilišta i visoke škole

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu