Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+ > Vodiè kroz program Erasmus+ > 2015
 
Objavljen Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015. 

Dana 2. listopada 2014. u službenom glasilu Europske unije objavljen je Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015. (EAC/A04/2014)

Ukupni proraèun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga iznosi 1 736,4 milijuna eura; a od toga je za Republiku Hrvatsku predviðeno više od 12,9 milijuna eura za decentralizirane projekte u podruèju obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Rok za podnošenje prijava

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku, prema odgovarajuæim aktivnostima, a  istjeèu u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu.

VAŽNA NAPOMENA

- Europska komisija promijenila je rok za Strateška partnerstva u podruèju obrazovanja i osposobljavanja s predviðenog 30. travnja 2015. (kako je objavljeno u službenom glasilu) na 31. ožujka 2015.

- Drugi rok predviðen za Strateška partnerstva u podruèju mladih ostaje kako je i prvotno najavljeno: 30. travnja 2015.

Rok za aktivnosti Jean Monnet promijenjen je na 26. ožujka 2015.

Izmjene su i službeno objavljene u Službenom glasilu Europske unije, u obliku Corrigenduma Poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015., prve izmjene: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2014/376/07&from=EN (hrvatska verzija); http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2014/376/07&from=EN (engleska verzija); druga izmjena: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_038_R_0008&from=EN (hrvatska verzija); http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_038_R_0008&from=EN (engleska verzija).

Kljuèna aktivnost 1 

Mobilnost pojedinaca u podruèju mladih

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU)

 4. veljaèe 2015.

Mobilnost pojedinaca u podruèju obrazovanja i osposobljavanja

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU)

 4. ožujka 2015.

Mobilnost pojedinaca u podruèju mladih

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU)

 30. travnja 2015.

Mobilnost pojedinaca u podruèju mladih

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU)

 1. listopada 2015.

Erasmus Mundus združeni diplomski studiji

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

 4. ožujka 2015.

Dogaðaji velikih razmjera europske volonterske službe

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

 3. travnja 2015.

Kljuèna aktivnost 2 

Strateška partnerstva u podruèju mladih

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU)

 4. veljaèe 2015.

Strateška partnerstva u podruèju obrazovanja, osposobljavanja

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU)

31. ožujka 2015. 

Strateška partnerstva u podruèju mladih

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU)

 30. travnja 2015.

Strateška partnerstva u podruèju mladih

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU)

 1. listopada 2015.

Koalicije znanja/sektorskih vještina

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

 26. veljaèe 2015.

Jaèanje kapaciteta u podruèju visokog obrazovanja

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

 10. veljaèe 2015.

Jaèanje kapaciteta u podruèju mladih

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

 3. travnja 2015.

 2. rujna 2015.

Kljuèna aktivnost 3 

Sastanci mladih i donositelja odluka u podruèju mladih

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU)

 4. veljaèe 2015.

 30. travnja 2015.

 1. listopada 2015.

Aktivnosti Jean Monnet 

Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora ustanovama i udrugama, mreže, projekti

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

 26. ožujka 2015. 

Sportske aktivnosti

Zajednièka partnerstva u podruèju sporta koja se odnose iskljuèivo na Europski tjedan sporta 2015.

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

 22. sijeènja 2015.

Zajednièka partnerstva u podruèju sporta koja se ne odnose na Europski tjedan sporta 2015.

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

 14. svibnja 2015.

Neprofitni europski sportski dogaðaji koji se odnose iskljuèivo na Europski tjedan sporta 2015.

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

 22. sijeènja 2015.

Neprofitni europski sportski dogaðaji koji se ne odnose na Europski tjedan sporta 2015.

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

 14. svibnja 2015.

Više informacija o raspisanom natjeèaju potražite na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&from=EN

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2014/376/07&from=EN 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.038.01.0022.01.ENG

 

Važeæu verziju Vodièa kroz program Erasmus+ možete naæi ovdje, na engleskom jeziku, dok je verzija na hrvatskom jeziku dostupna ovdje. 

Izmjene Vodièa kroz program Erasmus+ možete naæi ovdje, za sada dostupna samo na engleskom jeziku.

Dokumentaciju od 2014.g. možete naæi na: http://arhiva.mobilnost.hr/index.php?id=959

U svrhu informiranja i savjetovanja potencijalnih prijavitelja, Agencija za mobilnost i programe Europske unije poèetkom prosinca zapoèela je svoju informativnu kampanju, o èemu su sve informacije dostupne na linku.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu