Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Erasmus+ > Informacije za podruèje visokog obrazovanja > 2015. > Meðunarodne aktivnosti u E+ > Iskazi interesa za suradnju
 

ZEMLJA

INSTITUCIJA

AKTIVNOST

VIŠE INFORMACIJA

Azerbajdžan

Ada University

CBHE, Quality assurance

Sažetak   prijedloga

University Azerbaijan

Ekonomija

CBHE, EMJMD, International Credit   mobility

Opis   projekta

Bosna   i Hercegovina

Burch University

International Credit mobility

Informacije   o sveuèilištu

Egipat

Sohag University

International Credit mobility

Sohag

Grèka  

TEI Pireus

CBHE, poslovno upravljanje

Profil   visokog uèilišta

Kontakt   osoba

Gruzija

Akaki Tsereteli State University

CBHE,

Sažetak   projekta

Hrvatska

Institut za razvoj obrazovanja

KA2

Informacije   o instituciji

Izrael

 

NEO

CBHE

Popis projekata

 School of design at College of Mangement Academic Studies

 CBHE, reforma kurikuluma -dizajn 

 Informacije o projektu

Kirgistan

KYRGYZ STATE TECHNICAL UNIVERSITY

CBHE, International Credit Mobility

Informacije   o sveuèilištu

Kosovo

European College of Kosovo

KA2, Ekonomija i pravo

European   College

 

Latvija

 Latvia University of  Agriculture

 CBHE, International Credit Mobility, Jean Monnet

 Sažetak

 Riga Building College

 CBHE, International Credit Mobility

 Sažetak

Maroko

Université Hassan 1

CBHE

Sažetak

Palestinska   samouprava

NEO

CBHE

Popis   projekata

An Najah National University

Inclusion of Sign language in   Palestinian University Education

An-Najah

The Islamic University of Gaza

CBHE

1.Development of Research   Infrastructures and Institutionalization of   Research Culture and   environment at HEIs of Gaza.

2. Enhancing University-based   Incubators as a Hub for the Knowledge   Triangle in Palestine (Research,   Education, and Innovation)

3. BTI Centre for Innovation   Excellence

Popis   projekata

Al-Quds Open University

CBHE

Informacije   o sveuèilištu

Rusija

 

 

 

 

 

 

 

 

Voronezh State University

CBHE

 

Faculty of International relations

Sažetak

Faculty of Economics

Sažetak

Faculty of Journalism

Sažetak

Tyumen State Medical Academy

International Credit Mobility

Informacije   o instituciji

 Sirija

 Sham Higher Institute for Islamic Sciences, Arabic Language, Islamic Studies and Researches (SHIIARS)

 Academic Framework for NGO Administrative, Management and Organizational Capacity Building and Development

 Informacije o projektu

Obrazac za partnere

Tadžikistan

Tajik National University

CBHE, Teacher training and education

Sažetak

MINING – METALLURGICAL INSTITUTE OF   TAJIKISTAN

CBHE

Sažetak

Turska

Istanbul Medipol University

Credit mobility

Sažetak

Ukrajina

NEO

CBHE, osiguravanje kvalitete, reforma   kurikuluma

Sustav   visokog obrazovanja i E+

 

Partner   search

Karazin Kharkiv National University

CBHE

Karazin

Uzbekistan

Ferghana State University

CBHE: "Modernizing Health Education   in the Uzbek Universities"

Sažetak

Bukhara State University

CBHE

Sažetak

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu