Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > FP7 > Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj > Zajednièki istraživaèki centar
 

ZAJEDNIÈKI ISTRAŽIVAÈKI CENTAR

Zajednièki istraživaèki centar (Joint Research Centre - JRC) predstavlja znanstveno-struènu komponentu Europske komisije, èija uloga je osigurati znanstveno-struènu potporu politikama Europske unije. Zajednièki istraživaèki centar Europske komisije obuhvaæa 7 znanstveno-istraživaèkih instituta, koji slijede:

  • IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), Geel, Belgija 
  • IE (Institute for Energy), Petten, Nizozemska 
  • ITU (Institute for Transuranium Elements), Karlsruhe, Njemaèka 
  • IPSC (Institute for the Protection and Security of the Citizen), Ispra, Italija 
  • IHCP (Institute for Health and Consumer Protection), Ispra, Italija 
  • IES (Institute for Environment and Sustainability), Ispra, Italija 
  • IPTS (Institute for Prospective Technological Studies), Sevilja, Španjolska

Uprava za proširenje i integraciju zajednièkog istraživaèkog centra (JRC Enlargement and Integration Action) se nalazi u Bruxelles-u, Belgija, i usredotoèena je na istraživaèke potrebe zemalja kandidatkinja s ciljem da ubrza njihovu pripremu za ulazak u Europsku uniju.

Znanstvenu i struènu suradnju sa Zajednièkim istraživaèkim centrom je moguæe ostvariti putem sudjelovanja hrvatskih znanstvenika u struènim teèajevima i radionicama JRC-a, zajednièkim istraživaèkim projektima te kroz moguænosti zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta u Zajednièkom istraživaèkom centru.

Više informacija na web stranici CORDIS.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu