Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > FP7 > Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj > Suradnja
 

SURADNJA

Specifični potprogram „Cooperation“ – „Suradnja“ obuhvaća sve vrste istraživačkih aktivnosti koje provode različita istraživačka tijela u sklopu trans-nacionalne suradnje i teži k ostvarenju ili jačanju vodeće uloge u ključnim znanstvenim i tehnološkim područjima.

U okviru FP7 za specifični potprogram „Suradnja“ predviđeno je 32, 413 milijardi eura. Sredstva su namijenjena poticanju suradnje između sveučilišta, industrije, istraživačkih centara i javnih tijela uprave diljem Europske unije i šire.

Specifični potprogram „Suradnja“ podijeljen je u 10 različitih tema. Teme se provode neovisno, ali slijede ciljeve specifičnog potprograma „Suradnja“. Cilj je provedba zajedničkih aktivnosti koje povezuju različita područja, uključujući i zajedničke natječaje. Iz okvira sljedećih tema proizlaze natječaji koje financira Europska komisija:

·         Zdravlje;

·         Hrana, poljoprivreda, ribarstvo i biotehnologija;

·         Informacijske i komunikacijske tehnologije;

·         Nanotehnologije, nanoznanosti, materijali i nove tehnologije proizvodnje;

·         Energija;

·         Okoliš (uključujući i klimatske promjene);

·         Transport (uključujući aeronautiku);

·         Društveno-ekonomske i humanističke znanosti;

·         Sigurnost;

·         Svemir i prostor.

Deset tema specifičnog potprograma „Suradnja“ obuhvaćaju najvažnija područja znanja i tehnologije u kojima je znanstvena izvrsnost od iznimnog značaja kako bi EU bila sposobna rješavati buduće socijalne, gospodarske, zdravstvene, ekološke i industrijske izazove. Njihov trajni značaj temelji se na izvorima istraživačkog sektora, uključujući Europske tehnološke platforme (European Technology Platforms - ETPs). Stoga su u specifični potprogram „Suradnja“ uključene teme iz Strateških istraživačkih programa (Strategic Research Agendas - SRAs) koji su izrađeni u sklopu Europskih tehnoloških platformi. Nadalje, sve teme specifičnog potprograma „Suradnja“ podupiru trans-nacionalnu suradnju:

  • zajednička istraživanja
  • tehnološke platforme
  • usklađivanje nacionalnih istraživačkih programa
  • zajedničke tehnološke inicijative

Kako se prijaviti za financiranje?

Konkretni planovi za provedbu pojedinih potprograma najavljuju se u godišnjim radnim programima Europske komisije. Ti dokumenti sadrže raspored poziva na dostavu prijedloga projekata, poznatih kao „pozivi“ (calls), koji se objavljuju tijekom godine. Svaki poziv odnosi se na specifično područje istraživanja i ponekad je potrebno čekati dok se ne objavi poziv kojim je obuhvaćeno Vaše područje interesa. Svi pozivi najavljuju se u službenom listu EU, a godišnji radni programi i cijeli tekst poziva objavljuju se u rubrici „FP7 pozivi“ na stranicama posvećenim istraživanju koje podupire EU, Research & Innovation Participants Portal(http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/home).

Nakon predlaganja FP projekta molimo da svakako o tome izvijestite nadležnu nacionalnu osobu za kontakt za FP, upućivanjem e-maila koji sadrži naziv projekta, natječaj na koji je prijedlog upućen te ime osoba iz RH koje će biti uključene u provedbu projekta.

 

Zdravlje

Cilj istraživanja iz područja Zdravlja u FP7 je poboljšanje zdravlja europskih građana i povećanje konkurentnosti industrije koja se bavi zdravljem i medicinskim istraživanjima. Područje Zdravlje također će pridonijeti razvoju normi i standarda za napredne terapije koje se moraju provesti kako bi se mogao razviti novi oblik reguliranja zdravstvenog sustava unutar Europe.

Hrana, poljoprivreda i ribarstvo, i biotehnologija

Osnovni cilj financiranja istraživanja u području Hrane, poljoprivrede, ribarstva i biotehnologije u sklopu Sedmog okvirnog programa, specifičnog programa "Suradnja“, jest stvaranje tzv. "European Knowledge Based Bio-Economy" (KBBE), odnosno europske bioekonomije utemeljene na znanju (hrana, stočna hrana, šume, ribarstvo, poljoprivreda, akvakultura, kemija itd.) spajajući sve grane industrije i gospodarske sektore koji se bave proizvodnjom, upravljanjem i korištenjem bioloških resursa i pratećih usluga opskrbne i potrošačke industrije, kao što su hrana, ribarstvo, šumarstvo, poljoprivreda itd.

Informacijske i komunikacijske tehnologije

Informacijske i komunikacijske tehnologije imaju ključnu ulogu u poticanju inovativnosti, kreativnosti i konkurentnosti europske industrije. U okviru FP7, informacijske i komunikacijske istraživačke aktivnosti pokrit će područje strateških prioriteta u područjima u kojima Europa ima vodeću industrijsku i tehnološku ulogu, kao što su komunikacijske mreže, ugrađeni sustavi, nano elektronika i tehnologije za audiovizualne sadržaje.

Nanoznanosti, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije

Glavni cilj istraživanja u okviru tematskog područja Nanoznanosti, nanotehnologije, materijali i nove proizvodne tehnologije (Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies - NMP) je unaprjeđenje konkurentnosti europske industrije i stvaranje znanja relevantnog za preobrazbu iz industrije temeljene na resursima u industriju temeljenu na znanju.

Energija

Istraživanja iz područja Energije u okviru FP7 prije svega se odnose na prilagodbu postojećeg energetskog sustava u održiviji, konkurentniji i sigurniji sustav. Osim toga, europski energetski sustav treba se u manjoj mjeri oslanjati na uvoz goriva, a više se okrenuti korištenju različitih energetskih izvora, prije svega obnovljivih i prenosivih energetskih izvora koji ne izazivaju zagađenje zraka.

Okoliš (uključujući i klimatske promjene)

Glavni cilj istraživanja iz područja Okoliša je promoviranje održivog upravljanja prirodnim okolišem kao i izgrađenim okolišem, te njihovim resursima. U tu svrhu potrebno je razviti nova znanja o međudjelovanju klime, biosfere, ekosustava i ljudskih aktivnosti kako bi se razvile nove tehnologije, alati i usluge koji su ekološki prihvatljivi.

Transport (uključujući zrakoplovstvo)

Glavni cilj istraživanja iz područja Transport je razvoj sigurnijeg, ekološki prihvatljivijeg i "pametnijeg" pan-europskog transportnog sustava, od kojeg će imati koristi  svi građani, koji će biti u skladu sa standardima zaštite okoliša i koji će pridonijeti povećanju konkurentnosti europske transportne industrije na svjetskom tržištu.

Društveno-ekonomske i humanističke znanosti

Osnovni cilj financiranja istraživanja u okviru društveno-ekonomskih i humanističkih tema je potaknuti rješavanje složenih i međusobno povezanih sociološko-ekonomskih izazova s kojima se Europa danas suočava.

Prostor i svemir

Osnovni cilj financiranja istraživanja iz područja Prostor i svemir je potpora Europskom svemirskom programu (European Space Programme). Fokus je na programu Globalno motrenje okoliša i sigurnost (Global monitoring for environment and security - GMES) s naglaskom na dobrobit građana i konkurentnost Europske industrije vezane za svemir.

Sigurnost

Glavni cilj istraživanja iz područja Sigurnost je razvijanje tehnologija i znanja za stvaranje uvjeta potrebnih da bi se osigurala sigurnost građana, te da bi se osigurala optimalna i usklađena upotreba dostupnih tehnologija u civilnom području i području obrane.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu