Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > FP7
 

PRIJAVE NA OVAJ PROGRAM VIŠE NISU MOGUĆE!

Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj ili skraćeno Sedmi okvirni program (Seventh Framework programme – FP7) završio je 31. prosinca 2013. godine te nove prijave na taj program nisu moguće.

Od 2014. godine nove se prijave primaju preko novog programa Obzor 2020., koji se počeo provoditi 1. siječnja 2014. godine i trajat će do 31. prosinca 2020. godine. Više informacija o novom programu možete pronaći na sljedećoj poveznici: Obzor 2020.

Sedmi okvirni program (FP7) u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije

Okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj ili skraćeno Okvirni program (Framework programme - FP) glavni je program Europske unije za financiranje istraživanja i tehnološkog razvoja. Okvirni programi provode se od 1984. godine, a do sada ih je bilo sedam. Sedmi okvirni program za istraživanje i tehnološki razvoj (Seventh Framework Programme - FP7) predstavlja uokvirenu plansku cjelinu istraživanja u razdoblju od 2007. do kraja 2013. godine, a podijeljen je na četiri specifična potprograma: Suradnja (Cooperation); Ideje (Ideas); Ljudi (People); Kapaciteti (Capacities). Opći cilj Sedmog okvirnog programa je daljnja izgradnja Europskog istraživačkog prostora (European Research Area - ERA) u smislu znanja, rasta i razvoja. Ukupni proračun iznosi 50,5 milijardi eura za sedmogodišnji program FP7 te dodatnih 2,7 milijardi eura za petogodišnji Euroatom program za nuklearna istraživanja.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije proširila je svoje dosadašnje djelovanje unutar FP7 sa specifičnog potprograma Ljudi, preuzimanjem jednog dijela potprograma Suradnja. Do sada je Agencija u okviru potprograma Ljudi poticala međunarodno usavršavanje mladih hrvatskih istraživača, a dodatnim preuzimanjem manjeg dijela potprograma Suradnja ona će pridonijeti i promicanju aktivne međunarodne suradnje šireg spektra pojedinaca i organizacija iz Hrvatske – u područjima energije i okoliša.

Sjedište FP7 nacionalne osobe za kontakt iz tematskih područja potprograma Suradnja, Energija i Okoliš (fp.suradnja@mobilnost.hr) te potprograma Ljudi (peopleprogram@mobilnost.hr) nalazi se u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

Popis FP7 nacionalnih osoba za kontakt iz svih tematskih područja nalazi se na mrežnoj stranici Hrvatskog instituta za tehnologiju: http://www.fp7.hr/?id=246&l=hr.

Osnovne informacije o FP7 pročitajte u brošuri izdanoj na hrvatskom jeziku ovdje

 

SURADNJA

Specifični potprogram „Cooperation“  „Suradnja“ obuhvaća sve vrste istraživačkih aktivnosti koje provode različita istraživačka tijela u okviru trans-nacionalne suradnje i teži k ostvarenju ili jačanju vodeće uloge u ključnim znanstvenim i tehnološkim područjima. U sklopu FP7 za specifičan potprogram „Suradnja“ predviđeno je 32, 413 milijardi eura, što ga čini najopsežnijim potprogramom FP7. Sredstva su namijenjena poticanju suradnje između sveučilišta, industrije, istraživačkih centara i javnih tijela uprave diljem Europske unije i šire. Specifičan potprogram „Suradnja“ podijeljen je u 10 različitih tema. Teme se provode neovisno, ali slijede ciljeve specifičnog potprograma „Suradnja“. Cilj je provedba zajedničkih aktivnosti koje povezuju različita područja, uključujući i zajedničke natječaje.

 

LJUDI

Specifični potprogram „People“ – „Ljudi“ namijenjen je razvoju vještina istraživača putem međunarodne, interdisciplinarne i međusektorske mobilnosti. Za ovaj potprogram odvojeno je 4,75 milijardi eura, za vrijeme trajanja cijelog Sedmog okvirnog programa. Najvažniji alat koji stoji na raspolaganju istraživačima u potprogramu „People“ – „Ljudi“ Sedmog okvirnog programa za istraživanje i tehnološki razvoj su stipendije pod nazivom Marie Curie akcije. To su različite vrste stipendija namijenjene istraživačima na svim stupnjevima njihove karijere od početnog do cjeloživotnog usavršavanja. Pružaju mogućnosti razvoja istraživačkih vještina i mogućnosti usavršavanja za individualne istraživače ili za istraživačke organizacije (fakultete, sveučilišta, institute, mala, srednja i velika poduzeća), i to jačanjem industrijske i akademske stručnosti na individualnoj razini, a samim time i na institucionalnoj razini. To se postiže razmjenom stručnog osoblja i usavršavanjem unutar poslijediplomskog i postdoktorskog studija.

 
  
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu