Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Obrazovanje u Republici Hrvatskoj > Agencija za odgoj i obrazovanje
 
Agencija za odgoj i obrazovanje 

Agencija za odgoj i obrazovanje jest javna ustanova čija je djelatnost obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju. Agencija sudjeluje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog odgoja i obrazovanja, obrazovanja odraslih te školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu i djece stranih državljana.

U obavljanju djelatnosti Agencija sudjeluje u izradi, razvoju i provedbi nacionalnog kurikuluma, pruža stručnu pomoć, provodi stručno usavršavanje i obavlja stručno-pedagoški nadzor nad radom odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja te obavlja druge poslove u sustavu odgoja i obrazovanja.

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu