Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Struèna usavršavanja / info dogaðanja  > 2013. > Studijski posjet Danskoj žProfesionalno usmjeravanje u danskom obrazovnom sustavu“
 
Studijski posjet Danskoj žProfesionalno usmjeravanje u danskom obrazovnom sustavu“ 

U razdoblju od 2.-4. rujna 2013. Euroguidance centar Hrvatska organizirao je Studijski posjet Danskoj „Profesionalno usmjeravanje u danskom obrazovnom sustavu“ koji je održan u Kopenhagenu i okolnim mjestima Naestved i Ølby.

Organizator studijskog posjeta bio je danski nacionalni Euroguidance centar koji djeluje pri Agenciji za sveuèilišta i internacionalizaciju u okviru Ministarstva znanosti, inovacije i visokog obrazovanja. U studijskom posjetu sudjelovala su izaslanstva iz Poljske, Srbije, Portugala, Luksemburga i Hrvatske - predstavnici nacionalnih Euroguidance centara, Ministarstava nadležnih za obrazovanje te školski psiholozi. Sudionici iz Hrvatske bili su pretežno školski psiholozi koji se u svom radu bave profesionalnim usmjeravanjem, ali i predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje Sirius te Agencije za mobilnost i programe EU.

Program:

Trodnevni program studijskog posjeta pružio je uravnotežen omjer predavanja i posjeta centrima za obrazovanje i profesionalno usmjeravanje.

 • Danski obrazovni sustav i tržište rada (pogledajte video)
 • Rad danskog Euroguidance centra
 • Danski sustav karijernog savjetovanja i profesionalnog usmjeravanja
 • eGuidance – sustav podrške u profesionalnom usmjeravanju putem novih medija (sms, smartphone aplikacije, chat, Facebook, e-mail…)

U okviru studijskog posjeta posjetili smo institucije koje u Danskoj igraju kljuènu ulogu u profesionalnom usmjeravanju:

 • Studievalg - Regionalni centar za profesionalno usmjeravanje koji uèenike završnih razreda osnovne škole savjetuje u odabiru srednje škole
 • UUV Køge Bugt - Centar za usmjeravanje mladih do 25. godine života
 • KVUC - Centar za obrazovanje i usmjeravanje odraslih koji nisu završili srednju školu ili se žele doškolovati / prekvalificirati

Zakljuèci i nova saznanja sa studijskog posjeta:

 • Za obrazovanje u Danskoj nadležna su ukupno tri ministarstva: Ministarstvo obrazovanja (osnovno i srednjoškolsko obrazovanje), Ministarstvo znanosti, inovacija i visokog obrazovanja, Ministarstvo kulture (umjetnièke i glazbene akademije). Shematski prikaz danskog obrazovnog sustava možete pronaæi ovdje
 • Ciljevi i strategije Ministarstva obrazovanja: poveæati postotak mladih sa završenom srednjom školom na 95%; poveæati postotak osoba s VŠS na 60%, a onih s VSS na 25% (u Danskoj svaki student ima pravo na stipendiju u iznosu 750€ / mj. bez obzira na uspješnost); poveæati broj mladih koji biraju strukovne škole; smanjiti postotak mladih koji prekidaju školovanje; posvetiti se mladima s posebnim potrebama); osigurati da izbor karijere bude od koristi kako za pojedinca tako i za društvo u cjelini.
 • Za razliku od Hrvatske, gdje savjetodavnu ulogu u profesionalnom usmjeravanju preuzimaju školski psiholozi i pedagozi,u Danskoj to èine savjetnici zaposleni u centrima za savjetovanje, toènije u 7 regionalnih centara i 52 centra za savjetovanje mladih. U Danskoj nije uvjet da savjetnici po struci budu psiholozi ili pedagozi, ali moraju završiti edukaciju za savjetovanje i informiranje o razvoju karijere.
 • Slijedeæi plan savjetovanja, savjetnici posjeæuju škole i informiraju uèenike o moguænostima daljnjeg školovanja. U prosjeku, jedan savjetnik je nadležan za 3600 uèenika.
 • eGuidance polako preuzima sve veæu ulogu, a karijerno savjetovanje mladih u Danskoj se sve više odvija putem novih medija (chata, Facebooka, sms poruka…)

Sudionici studijskog posjeta su se u svojim izvješæima s putovanja  osvrnuli na primjere dobre prakse danskog obrazovnog sustava koji su primjenjivi i u Hrvatskoj. Takoðer, svatko od njih je proveo i jednu diseminacijsku aktivnost kako bi proširio nova saznanja steèena u okviru studijskog posjeta Danskoj. Neke od njih možete pronaæi u nastavku.

Galerija
 
 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu