Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Korisne poveznice > Publikacije o profesionalnom usmjeravanju
 
Publikacije o profesionalnom usmjeravanju 

U sljedeæim priruènicima, studijama, èlancima i elektronièkim dokumentima možete pronaæi teorije i smjernice za rad u podruèju profesionalnog usmjeravanja, primjere dobre prakse i novosti iz profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj i Europi, kao i rezultate istraživanja i studija provedenih na europskoj razini.

Nordijsko-baltièka publikacija Euroguidance mreže

Euroguidance mreža objavila je zajednièku publikaciju nordijsko-baltièkih zemalja: Danske, Estonije, Finske, Islanda, Latvije, Litve, Norveške i Švedske. Publikacija sadrži èlanke i intervjue posveæene kompetencijama, savjetovanju osoba na mobilnosti i osoba s posebnim potrebama, izmeðu a posveæena je, izmeðu ostalog, mobilnosti savjetnika za profesionalno usmjeravanje u okviru programa Erasmus+ te prednostima i izazovima koje takva mobilnost donosi.

Nordijsko-baltièka Euroguidance publikacija dostupna je ovdje.

CEDEFOP-ovo istraživanje o karijernom savjetovanju

CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training) je objavio rezultate istraživanja Career Guidance in Unstable Times: Linking Economic, Social and Individual Benefitsposveæenog profesionalnom usmjeravanju i karijernom savjetovanju u ekonomski izazovnom razdoblju. 

Rezultati istraživanja dostupni su na devet jezika na mrežnoj stranici CEDEFOP-a putem ove poveznice.

Euroguidance Newsletter

Euroguidance mreža redovito objavljuje newsletter posveæen aktualnim temama iz podruèja profesionalnog usmjeravanja i karijernog savjetovanja. Svi dostupni newsletteri objavljuju se na ovoj mrežnoj stranici i dostupni su putem ove poveznice.

Savjetovanje o mobilnosti - intervju 

Ova je publikacija namijenjena osobama koje se bave profesionalnim usmjeravanjem i pružaju savjete o mobilnosti. Rijeè je o praktiènom alatu kojega su izradili partneri iz mreže Euroguidance kako bi njihovo iskustvo mogli koristiti kolege koje se bave profesionalnim usmjeravanjem. Omoguæava im promišljanje, navoðenje prakse te njezino odreðivanje koristeæi pristup visoke kvalitete. Ova publikacija sadrži i popis alata koje koriste struènjaci u raznim državama Europske unije u kontekstu cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja. Publikacija je dostupna na engleskom u hrvatskom jeziku

Zbornik prekograniènog seminara 

Euroguidance mreža od 2005. jednom godišnje organizira Prekogranièni seminar koji okuplja savjetnike za profesionalno usmjeravanje iz europskih zemalja kako bi razmijenili iskustava o aktualnim trendovima i temama u profesionalnom usmjeravanju. Po završetku seminara Euroguidance mreža objavljuje Zbornik prekograniènog seminara koji sadrži:

  • èlanke o radionicama održanima na seminaru, 
  • odgovore na nacionalni upitnik (National Survey) posveæen temi seminara

Zbornici svih do sad održanih seminara dostupni su na mrežnoj stranici Euroguidance mreže. Zbornik Euroguidance prekograniènog seminara posveæenog temi "Counselling Methods for Fighting Youth Unemployment", održanog 2014. u Zagrebu dostupan je putem ove poveznice.

Erasmus+ za savjetnike

Program Erasmus+ najveæi je program Europske unije u podruèju obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta, namijenjen svim osobama ukljuèenim u proces obrazovanja, i to na svim razinama, od predškolskog odgoja do visokoškolskog obrazovanja. Euroguidance Hrvatska poziva savjetnike za profesionalno usmjeravanje koji djeluju u podruèju obrazovanja ili zapošljavanja poziva na sudjelovanje u aktivnostima programa Erasmus+. Publikacijom "Erasmus+: Program za savjetnike za profesionalno usmjeravanje" (na hrvatskom jeziku) želimo savjetnicima u Hrvatskoj skrenuti  pozornost na moguænosti koje taj program nudi i potaknuti ih na dodatno uèenje i usavršavanje sudjelovanjem u njegovim aktivnostima.

Profesionalno usmjeravanje u Republici Hrvatskoj

Euroguidance Hrvatska je 2014. u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje izdao brošuru Lifelong Career Guidance in Croatia koja nudi pregled sustava profesionalnog usmjeravanja i karijernog savjetovanja u Republici Hrvatskoj - na engleskom jeziku.

Ostale publikacije

"80 godina cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja u Republici Hrvatskoj: Novi izazovi i pristupi½

Lifelong guidance across Europe: reviewing policy progress and future prospects

Mobility in Europe - Guidelines for guidance practitioners

Career Guidance - A HANDBOOK FOR POLICY MAKERS

From Policy to Practice – A systematic change to Lifelong guidance in Europe

A Gateway to Guidance

 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu