Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Struèna usavršavanja / info dogaðanja  > 2015. > Èetiri sobe promjene: Edukacija za psihologe i pedagoge u srednjim školama
 
Èetiri sobe promjene: Edukacija za psihologe i pedagoge u srednjim školama 

Sudionici: struèni suradnici psiholozi i pedagozi u srednjim školama

Vrijeme održavanja: utorak i srijeda, 19.-20. svibnja 2015., od 9-17 sati

Mjesto održavanja: prostor Poslovnog uèilišta Supera, Jurišiæeva 19 / II. kat, Zagreb

Voditelji edukacije: treneri Prave formule d.o.o.

Organizator: Euroguidance Hrvatska koji je dio Euroguidance europske mreže za podršku profesionalnom usmjeravanju. Euroguidance Hrvatska djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije te promièe europsku dimenziju u sustavu profesionalnog usmjeravanja i mobilnost u svrhu uèenja.

O edukaciji: Edukacija Upravljanje promjenama temelji se na švedskoj teoriji Èetiri sobe promjene kao teorijskom i praktiènom modelu koji omoguæava efikasnije upravljanje promjenama, pojedincima i timovima. Èetiri sobe promjene mnogi smatraju najpraktiènijom i najkorisnijom psihološkom teorijom koja svojim analitièkim instrumentima i alatima utjeèe na promjene na osobnoj razini i razini tima. Ova dvodnevna edukacija prilagoðena je struènim suradnicima u srednjim školama (psiholozima i pedagozima) koji provode profesionalno usmjeravanje uèenika, prvenstveno maturanata koji su suoèeni s donošenjem važnih odluka o odabiru daljnjeg obrazovanja / zapošljavanja.

Metodologija i tehnike: Program je strukturiran po naèelima iskustvenog uèenja. Tijekom više od 80% edukacije polaznici uèe kroz konkretne vježbe i iskustveno uèenje, sudjelujuæi u praktiènim situacijama (individualno, u malim grupama) te grade uèenje na temelju vlastitog iskustva rješavanja tih situacija kroz grupne diskusije, moderiranje diskusije, povratne informacije. Polaznici meðusobno dijele iskustva i spoznaje te povezuju na treningu nauèeno i doživljeno sa svakodnevnim poslovnim situacijama. Predviðen broj sudionika je 18.

Napomena: Euroguidance Hrvatska nije u moguænosti snositi troškove puta i smještaja sudionika, no tijekom dvodnevne edukacije sudionicima æe biti osiguran ruèak i pauza za kavu, a po završetku seminara bit æe im uruèena potvrda o sudjelovanju. Potvrda æe biti uruèena samo sudionicima koji æe sudjelovati  u cijelosti (oba dana edukacije). 

Prijava: Iskljuèivo putem prijavnog obrasca dostupnog putem ove poveznice. Rok za prijavu je 30. travnja 2015. Euroguidance Hrvatska æe nakon isteka roka za prijavu ocijeniti motivaciju kandidata i odabrati najuspješnije kandidate koji æe sudjelovati u edukaciji. Svi prijavljeni kandidati zaprimit æe potvrdu o zaprimanju prijave, a najuspješniji æe zaprimiti obavijest o odobravanju prijave do 11. svibnja 2015.

Kontakt:

Doris Monjac, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe EU

Telefon: 01/555 6752

e-pošta: euroguidance@mobilnost.hr

Download
 
pdf / 312 KB
 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu