Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Ostali programi > Euroguidance > Struèna usavršavanja / info dogaðanja  > 2015. > Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju za predmetne uèitelje u osnovnim školama u Zagrebu
 
Euroguidance seminar o profesionalnom usmjeravanju za predmetne uèitelje u osnovnim školama 

Vrijeme održavanja: utorak i srijeda, 28.-29. travnja 2015. od 9 do 17 sati

Mjesto održavanja: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, Dvorana Ban centar, Ulica Augusta Cesarca 4, Zagreb

Sudionici: Seminar je namijenjen predmetnim uèiteljima u osnovnim školama

Predavaèice: Prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidoviæ (Institut za društvena istraživanja), prof. dr. sc. Darja Masliæ Seršiæ (Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu)

Ciljevi: Svrha seminara je produbiti znanje predmetnih uèitelja u osnovnim školama potrebno za pružanje podrške uèenicima pri razvoju vještina i radnih navika radi razvitka buduæe karijere i cjeloživotne zapošljivosti. U okviru seminara æe se demonstrirati i primijeniti metode i tehnike interaktivnog rada s uèenicima temeljene na iskustvu. Seminar æe biti usmjeren na procjenu individualnih sposobnosti, potreba, interesa, interpersonalnih vještina i znanja o razlièitim moguænostima razvitka karijere. Iskustveno uèenje bit æe prilagoðeno razlièitim dobnim skupinama i okruženjima. Neki od ciljeva seminara su:

  • priznavanje osobnih i drugih èimbenika koji utjeèu na uèenikov odabir daljnjeg obrazovanja
  • razumijevanje nastavnikove uloge u procesu profesionalnog usmjeravanja
  • uvoðenje tema vezanih uz odabir obrazovanja/zanimanja u redovnu nastavu
  • osposobljavanje uèenika za donošenje odluka vezanih uz razvitak karijere
  • razumijevanje razvoja karijere u kontekstu cjeloživotnog uèenja

Metode i oblici rada: Plenarna predavanja i rad u manjim grupama. Program seminara dostupan je u nastavku.

Napomena: Seminari se provode uz potporu Euroguidance centra za podršku profesionalnom usmjeravanju koji djeluje pri Agenciji za mobilnost i programe Europske unije. Tijekom cjelodnevnih radionica sudionicima æe biti osiguran ruèak i pauze za kavu, a po završetku seminara bit æe im uruèena o sudjelovanju Agencije za odgoj i obrazovanje. Potvrda æe biti uruèena samo sudionicima koji æe prisustvovati u cijelosti (oba dana).

Prijava: Iskljuèivo putem aplikacije www.ettaedu.eu dostupne na stranicama AZOO-a. Rok za prijavu je 21. travnja 2015. Napominjemo da je broj sudionika ogranièen na 35, stoga je uputno prijaviti se èim prije. Potvrde o zaprimanju prijava bit æe poslane 23. travnja 2015.

Kontakt:

Doris Monjac, Euroguidance Hrvatska, Agencija za mobilnost i programe EU

Telefon: 01/555 6752

e-pošta: euroguidance@mobilnost.hr

Galerija
 
Download
 
pdf / 315 KB
 
pdf / 2790 KB
 
pdf / 242 KB
 
pdf / 1042 KB
 
pdf / 1270 KB
 
pdf / 419 KB
 
pdf / 430 KB
 
 


 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu