Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > eTwinning > eTwinning Plus
 

Zemlje sudionice     Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Moldavija, Ukrajina i Tunis

 

Kako se ukljuèiti   

U nekoliko jednostavnih koraka. Dovoljno je logirati se na eTwinning desktop i na svom eTwinning profilu prijaviti se za eTwinning Plus partnerstvo. Kada pronaðete partnera s kojim želite ostvariti suradnju, pozovite ga u postojeæi ili novi projekt uz uvjet da u projektu sudjeluju najmanje dva uèitelja iz razlièitih eTwinning zemalja.

 

 

Ukratko o eTwinning Plusu

eTwinning Plus je projekt pokrenut  poèetkom 2013. godine, koji nudi dodatnu platformu za povezivanje zemalja u neposrednom europskom susjedstvu i zemalja èlanica Europske unije s ciljem uzajamnog širenja meðukulturalne suradnje i prijateljstva. U projekt su ukljuèene zemlje s podruèja Istoènog partnerstva – Armenija, Azerbajdžan, Gruzija, Moldavija i Ukrajina te Tunis kao dio Euro-mediteranskog partnerstva, s nešto više od 450 uèitelja u 209 škola, dostupnih za online suradnju s postojeæim eTwinning školama.

Sudjelovanje eTwinning škola u ovom programu je konsenuzalnog karaktera, a škole koje se odluèe na širenje postojeæih ili novih partnerstava  na mladu eTwinning Plus zajednicu, na svom se eTwinning profilu u rubrici Moj eTwinning život trebaju prijaviti za eTwinning Plus partnerstvo. Na taj naèin dobivaju pristup profilima eTwinning Plus kolega iz susjednih zemalja kako bi pronašli partnera s kojim bi htjeli ostvariti suradnju. Potencijalnog partnera dovoljno je pozvati na sudjelovanje u postojeæem ili novom projektu (uz pristanak ostalih partnera) u kojem sudjeluju najmanje dvije eTwinning škole.

Dosad je 137 postojeæih projekata prijavljeno za eTwinning Plus suradnju, te je provedeno èak 49 projekata s eTwinning Plus nastavnicima, a nakon prvog veæeg eTwinning Plus dogaðanja održanog u rujnu u Poljskoj oèekuje se dodatno poveæanje interesa europskih uèitelja i njihovih kolega iz susjednih zemalja  za povezivanje putem online projekata koji æe dodatno pridonijeti boljem meðusobnom razumijevanju i kvalitetnijoj suradnji unutar eTwinning zajednice.

 

 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu