Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Erasmus > Kako se prijaviti?
 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Frankopanska 26
10 000 Zagreb
Hrvatska

Elektroničkom poštom erasmus@mobilnost.hr

 

Tko se sve može prijaviti Agenciji za Erasmus financijsku potporu?

Sva visoka učilišta u Republici Hrvatskoj kojima je dodijeljena Erasmus sveučilišna povelja.

 

Kome je Erasmus namijenjen?

  • svim (redovnim/ izvanrednim) studentima upisanim u najmanje drugu godinu (izuzev za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse) preddiplomskog studija za vrijeme trajanja mobilnosti - za studijski boravak na inozemnoj partnerskoj ustanovi ili obavljanje stručne prakse u okviru redovnog preddiplomskog, diplomskog ili poslijediplomskog studija
  • nastavnom osoblju - održavanje nastave ili stručno usavršavanje
    • nenastavnom osoblju -stručno usavršavanje


Napomena: Studenti, nastavno i nenastavno osoblje za dodjelu financijske potpore prijavljuju se svom matičnom visokom učilištu!Prijava visokih učilišta Agenciji za mobilnost i programe EU

Rok za prijavu za aktivnost mobilnost studenata i osoblja za 2013. godinu jest :

08. ožujak 2013. godine.

Za podrobnije obavijesti o rokovima za aktivnost Pripremni posjeti zainteresirani kandidati mogu pogledati Nacionalna pravila za prijavitelje objavljena na mrežnoj stranici Agencije.


Visoka učilišta prijavljuju se Agenciji na temelju prijavnog obrasca kojeg je izradila Europska komisija.

Prijavni obrasci dostupni su  na mrežnoj stranici Agencije - Natječaj 2013. (4.Prijavni obrasci za 2013.godinu).

 

 

Postupak evaluacije od strane Agencije

Nakon što Izvršna Agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (Bruxelles) donese odluku o dodjeli Erasmus sveučilišne povelje za prijavljene ustanove, Agencija će provjeriti formalnu valjanost prijava što je preduvjet za pozitivnu evaluaciju.

Prijave koje zadovolje provjeru formalne valjanosti proći će postupak financijske evaluacije koji se temelji na rezultatima iz proteklih godina (ukoliko su već sudionice programa Erasmus), veličini dotične ustanove odnosno procjeni visokog učilišta o broju mobilnih osoba.

Rezultati evaluacije bit će objavljeni na mrežnim stranicama Agencije.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Erasmus intenzivni jezični tečajevi (EILC) 01.02.2013.
Erasmus potvrda konzorciju za stručne prakse 08.03.2013.
Intenzivni programi (IP) 08.03.2013.
Mobilnost studenata i osoblja 08.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu