Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Erasmus > Aktivnosti > Mobilnost studenata
 
Mobilnost studenata 

 

  • Studijski boravak u EU


  • Stručna praksa u EUStudijski boravak na stranom visokom učilištu ili stručna praksa u inozemnom poduzeću/ustanovi (3-12 mj).


Za postupak odabira studenata zadužena su visoka učilišta.

 

 

Ciljevi:

Studijski boravak

 • Stjecanje novih iskustava u području obrazovanja, jezika i kulture
 • Promocija suradnje među visokim učilištima i njihova internacionalizacija
 • Izgradnja visokokvalificiranog, stručnog kadra s međunarodnim iskustvom u obrazovanju
 • Jednostavnije priznavanje razdoblja mobilnosti te prijenos bodova primjenjujući ECTS bodovni sustav

Stručna praksa

 • Prilagodba specifičnim zahtjevima tržišta rada dotičnih zemalja unutar Europske unije
 • Stjecanje specifičnih vještina
 • Bolje razumijevanje ekonomije i društva dotične države kroz radno iskustvo

Osnovni uvjeti:

 • Dužina studijskog boravka odnosno stručne prakse može iznositi najmanje 3, a najviše 12 mjeseci
 • Status državljanina Republike Hrvatske ili neke druge države sudionice Programa (države članice EU, EFTA države + Turska), status izbjeglice, osobe bez državljanstva odnosno registrirano stalno boravište u Republici Hrvatskoj
 • U trenutku odlaska na mobilnost studenti moraju biti upisani u najmanje 2. godinu preddiplomskog studija
 • Mobilnost je moguće ostvariti na visokim učilištima unutar 27 država članica EU*
 • Visoka učilišta u inozemstvu Erasmus studentima ne smiju naplatiti školarinu niti ostale naknade koje ne plaćaju njihovi matični studenti

Obveze prije odlaska:

Prije odlaska studenti potpisuju sa svojom matičnom ustanovom Ugovor o dodjeli financijske potpore kojim se uređuju međusobna prava i obveze. Ugovor se sastoji od dva privitka:

 • Learning Agreement / Training Agreement u kojem su određene pojedinosti oko nastavnog plana i programa odnosno programa stručne prakse
 • Erasmus studentska povelja (Erasmus Student Charter) u kojoj su navedena prava i obveze studenata vezano uz studijski boravak u inozemstvu.

Obveze nakon povratka:

Studenti su nakon povratka iz inozemne ustanove dužni svojoj matičnoj ustanovi dostaviti sljedeće dokumente:

 • Završno izvješće (prema obrascu matične ustanove)
 • Prijepis ocjena
 • Potvrdu inozemne ustanove iz koje se vidi točna dužina boravka

Financiranje

Svaki student koji odlazi u inozemstvo u okviru programa Erasmus može dobiti mjesečnu financijsku potporu - stipendiju koja će djeomično pokriti troškove života, puta, smještaja i osiguranja.


Postupak prijave za studente

Za prijavu i odabir kandidata zaduženo je matično visoko učilište. Za podrobnije obavijesti o postupku prijave zainteresirani kandidati mogu se obratiti Uredu za međunarodnu suradnju na matičnom visokom učilištu ili Erasmus koordinatoru.

 

*Od trenutka kada Hrvatska uđe u Europsku uniju i postane ravnopravnom članicom mobilnost će biti moguća i u ostale zemlje članice Programa za cjeloživotno učenje - dakle, osim članica EU, u države EFTA-e te u Tursku.

Ažurirano: 24.12.2012.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Erasmus intenzivni jezični tečajevi (EILC) 01.02.2013.
Erasmus potvrda konzorciju za stručne prakse 08.03.2013.
Intenzivni programi (IP) 08.03.2013.
Mobilnost studenata i osoblja 08.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu