Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Erasmus > Primjeri dobre prakse > Erasmus intenzivni programi
 

''Veleuèilište VERN je iznimno zadovoljno projektom - neki od studenata su u svojim završnim izvještajima napisali da im je vrijeme provedeno na IP-u bilo najljepših 14 dana u životu. Mnogi strani studenti su po prvi put otkrili ljepote hrvatske obale i obeæali da æe se ponovno vratiti. Nadalje, jedan student sa slovenskog partnerskog sveuèilišta, potaknut programom IP-a, odluèio je napisati svoj diplomski rad na temu Visa i održivog razvoja u turizmu.''

Prijavitelj: Veleuèilište VERN, Zagreb

Naziv intenzivnog programa: ''Empowerment for Sustainability and Sustainable Tourism Development'', http://www.vern-summer-school.com/

Trajanje: 03.09. -14-09. 2012.

Mjesto održavanja: grad Vis, Hrvatska

Kontakt osoba: gða. Aida Liha Matejièek

Erasmus intenzivni programi su  kraæi inovativni obrazovni programi kojima se u multinacionalnom okruženju obraðuju specifiène, interdisciplinarne teme koje nisu sastavni dio plana i programa.Trajanje je od 10 dana do 6 tjedana, a provode ga najmanje 3 visoka uèilišta iz 3 zemlje koje sudjeluju u Erasmus programu s time da jedno visoko uèilište ima ulogu koordinatora.

class_IPera

Ovogodišnji nastavak projekta Veleuèilišta VERN održat æe se takoðer poèetkom rujna na istoj lokaciji.

Iskustva o pripremi, provedbi i rezultatima podijelila je Erasmus koordinatorica Veleuèilišta VERN gða. Aida Liha Matejièek, ujedno i prodekanica za meðunarodnu suradnju i cjeloživotno obrazovanje i MBA Akademska voditeljica.

1. Na èiju inicijativu je pokrenut Erasmus Intenzivni program?

IP je pokrenut na inicijativu Veleuèilišta VERN u suradnji s profesoricama sa Sveuèilišta Wageningen iz Nizozemske. S obzirom na lokaciju škole na otoku Visu, inicijativa je došla spontano, a realizirana je s puno entuzijazma.

2. Na koji naèin ste odabrali partnere i kako biste ocijenili suradnju?

Sa suradnjom smo jako zadovoljni, a partnere smo odabrali prema njihovim podruèjima prema kojima su prepoznati. Takoðer, s nekim od partnera, imamo dugogodišnju suradnju. Dva partnerska visoka uèilišta su iz Slovenije te po jedno iz Finske i Poljske.

3. Kako ste se odluèili za temu održivog razvoja u turizmu? Koliko je studentima bliska ta tema i što biste oznaèili kao dodanu vrijednost ovog IP-a?

Tema je bila logièan izbor s obzirom na probleme lokalne zajednice, te probleme otoèkog (ali i hrvatskog) razvoja u cjelini. Studentima je tema bila bliska jer je obraðena iz nekoliko aspekata: promjena paradigme održivog razvoja, pitanja konkurentnosti, turizam i lokalni razvoj i održivost lokalnog turizma. Svi studenti na kraju svojeg boravka imaju zadatak napisati esej na temu onoga što su nauèili tijekom intenzivnog programa, na temu Visa ili bilo koje druge lokalne zajednice te predložiti rješenja u razvojnim problemima. Studentima je tema bliska u dijelu njihove specijalizacije, meðutim pitanje održivog razvoja jedinstveno je za sve navedene teme. Kazala bih da je dodana vrijednost ovog IP-a upravo njegov cjeloviti pristup, suradnja s lokalnim poduzetnicima i zajednicom i lokacija održavanja.

4. Kako su tekle pripreme?

Organizacija ljetne škole zahtijevala je dosta temeljitog i sustavnog rada, stalnog komuniciranja s partnerima i profesorima. Pripreme su tekle od dana kada smo doznali o dodijeli projekta pa sve do rujna. Meðutim, najzahtjevniji posao èekao nas je po zatvaranju ljetne škole te u pripremi završnih izvještaja.

5. Što je bio najveæi izazov?

Najveæi izazovi su bili organizacijske i logistièke prirode s obzirom da je mjesto održavanja IP-a dislocirani VERN-ov prostor na Visu.  Meðutim, dobrom organizacijom i pripremom na vrijeme, nismo naišli na veæe poteškoæe.

6. Koliko je atraktivna lokacija doprinijela uspjehu IP-a?

Otok Vis kao lokacija održavanja intenzivnog programa u velikoj mjeri doprinijela je uspjehu IP-a jer se radi o okruženju koje je iznimno zahvalno za provedbu nastave, terenske nastave, predavanja na otvorenom i slièno.  Dionici lokalne zajednice iznimno su bili susretljivi i spremni na suradnju kako bi i domaæim i stranim gostima osigurali što kvalitetniji i ljepši boravak na otoku Visu.

7. Na što su studenti najbolje reagirali? Je li bilo loših iskustava?

Studenti su najbolje reagirali na okruženje otoka i njegovu prirodu i ljepote, multikulturalnost sudionika i interdisciplinarnost programa. Loših iskustava nije bilo.

fun_IPera

8. Koliko je zahtjevan bio plan rada studentima i predavaèima? Što se promijenili za ovogodišnji IP?

Predavaèima program nije bio zahtjevan. Zahtjevnost se odnosila na intenzivnost programa odnosno broj sati koji su studenti dužni odslušati tijekom dana. Studenti su u nekoliko navrata naglašavali intenzivnost programa kao poteškoæu, meðutim s vremenom su shvatili da odstupanja od programa ne smije biti i da se zadani program mora ostvariti.

9. Što oèekujete od aktivnosti Strateška partnerstva  u buduæem programu Erasmus+ koji æe obuhvaæati sliène aktivnosti kao i Intenzivni programi?

Od strateških partnera oèekujemo jednako dobru suradnju kao i do sad, nastavak razrade ideja koje su se raspravljane na dosadašnjem IP. Takoðer oèekujemo da æe se ovakvi i slièni oblici suradnje proširiti i kroz neke druge EU programe i projekte, bilo kraæeg trajanja poput IP-a ili dužeg trajanja poput združenih studija.

Galerija
 
 
 
Aktivnosti Rokovi
Erasmus intenzivni jezièni teèajevi (EILC) 01.02.2013.
Erasmus potvrda konzorciju za struène prakse 08.03.2013.
Intenzivni programi (IP) 08.03.2013.
Mobilnost studenata i osoblja 08.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu