Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Leonardo da Vinci > Kako se prijaviti? > Savjetovanje
 
Savjetovanje za prijavitelje Leonardo da Vinci projekata u 2013. godini 

Savjetovanje potencijalnih prijavitelja Leonardo da Vinci projekata sastavni je dio stručne podrške Agencije prilikom prijave projektnih prijedloga.

Agencija savjetuje prijavitelje sve do roka prijave.

Za prijavitelje Leonardo da Vinci aktivnosti Pripremni posjeti nudimo mogućnost savjetovanja putem:

  • telefonski na 01/5005 958 isključivo od 13 do 16 h

Za prijavitelje Leonardo da Vinci aktivnosti Mobilnosti (IVT, PLM, VETPRO), aktivnosti Partnerstva i aktivnosti Prijenosa inovacija nudimo mogućnost savjetovanja putem:

  • elektroničke pošte na leonardo@mobilnost.hr
  • telefonski na 01/5005 635 isključivo od 13 do 16 h
  • savjetodavnog sastanka u Agenciji

Termin savjetodavnog sastanka dogovara se putem e-maila leonardo@mobilnost.hr.

Prije kontaktiranja Agencije molimo proučite Priručnike i Prijavne obrasce za pojedine aktivnosti.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu