Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Grundtvig > Aktivnosti > Stručno usavršavanje
 
Stručno usavršavanje 

 

odlazak na

 • tečaj stručnog usavršavanja

 

 


Stručno usavršavanje (In-service training) namijenjeno je nastavnom i nenastavnom osoblju iz područja obrazovanja odraslih, nezaposlenom osoblju i onima koji se nakon nekog vremena vraćaju radu u obrazovanju odraslih kako bi usavršili svoje praktične i profesionalne vještine te proširili znanja o sustavima obrazovanja odraslih u Europi, u trajanju od 5 dana do 6 tjedana u nekoj europskoj odgojno-obrazovnoj ustanovi.

Za aktivnost stručnog usavršavanja može se prijaviti na Poziv na natječaj za prijavu Grundtvig aktivnosti mobilnosti za 2013. godinu.

 
Oblik stručnog usavršavanja

Može biti u obliku strukturiranog tečaja za nastavno i nenastavno osoblje s jakim europskim naglaskom glede teme tečaja, profila stručnih usavršavatelja i sudionika tečaja.

Važno: strukturirani tečajevi u pravilu traju najmanje pet radnih dana.

Za tečajeve jezika (tzv. pure language courses) novčana se sredstva dodjeljuju za sljedeće kategorije nastavnog osoblja: 

 • podnositelj prijave je nastavnik koji želi usavršavanje manje rasprostranjenog jezika za koji nema velikih mogućnosti za učenje; 
 • podnositelj prijave podučava predmet koji nije strani jezik pri tome koristeći strani jezik;
 • podnositelj prijave se želi prekvalificiratii za nastavnika stranog jezika;
 • podnositelj prijave sudjeluje u Grundtvig partnerstvu, te treba usavršavanje u tu svrhu.

Namjena stručnog usavršavanja

Stručno usavršavanje sudionika mora biti povezano s njihovim stručnim aktivnostima iz područja obrazovanja odraslih te može pokrivati sljedeća područja:

 • sadržaj i predavačke metode u obrazovanju odraslih;
 • dostupnost obrazovnih prilika odraslim učenicima;
 • upravljanje obrazovanjem odraslih;
 • sustav (politiku) obrazovanja odraslih.

Ako ste nastavnik stranog jezika, stručno usavršavanje treba se temeljiti na istraživanju metoda učenja i podučavanja. Za nastavnike stranih jezika stručno usavršavanje se najčešće održava u zemlji u kojoj se dotični jezik govori i podučava.

Gdje se može pronaći stručno usavršavanje?

Popis dostupnih aktivnosti stručnih usavršavanja može se pronaći u bazi podataka Grundtvig stručnih usavršavanja Europske komisije koja se nalazi ovdje.

Baza podataka se pretražuje na sljedeći način. Na mrežnoj stranici Europske komisije kliknite na "search form". Ukoliko vam je već poznat naslov stručnog usavršavanja ili njegova oznaka, te podatke možete izravno unijeti u polje i bit će vam omogućen uvid u sve pojedinosti dotičnog stručnog usavršavanja. U protivnom, pretragu možete započeti unošenjem teme stručnog usavršavanja, datuma, ciljne skupine, jezika na kojem će se podučavati itd. Uzmite u obzir da broj rezultata koji će se prikazati ovisi o broju unesenih kriterija za pretraživanje.

Stručno usavršavanje može se pronaći i putem drugih izvora, međutim ono mora biti u okviru Programa za cjeloživotno učenje da bi se moglo prijaviti za dodjelu financijske potpore Agenciji.

Financiranje

Financijska potpora (grant) je doprinos troškovima aktivnosti, što znači da ne moraju biti pokriveni svi troškovi u cijelosti. Novčana se sredstva dodjeljuju za stručna usavršavanja kojima se postižu osnovni ciljevi koje je odredio sam podnositelj prijave, a moraju biti u skladu s ciljevima Grundtviga, europskom dimenzijom školstva i predstavljati dodanu vrijednost u usporedbi sa stručnim usavršavanjem u matičnoj zemlji podnositelja prijave.
Novčana sredstva koja se dodjeljuju pokrivaju troškove puta, troškove života, troškove kotizacije za stručno usavršavanje te troškove jezične pripreme. Troškovi života izračunavaju se prema dnevnim/tjednim iznosima koje je odredila Europska komisija.

Prijava

Na Natječaj se mogu prijaviti pojedinci preko svojih ustanova.

Više o Natječaju možete saznati ovdje.

Tri roka za prijavu za stručna usavršavanja u 2013. godini:

 • rok do 16. siječnja 2013. godine za stručna usavršavanja koja počinju 1. svibnja 2013. godine ili kasnije,
 • rok do 30. travnja 2013. godine za stručna usavršavanja koja počinju 1. rujna 2013. godine ili kasnije te
 • rok do 17. rujna 2013. godine za stručna usavršavanja koja počinju 1. siječnja 2014. godine ili kasnije.

Kako se prijaviti na natječaj za Grundtvig stručno usavršavanje?

Za stručno usavršavanje se može prijaviti isključivo preko svoje matične ustanove, osim u slučaju nezaposlenih nastavnika i onih koji se nakon nekog vremena vraćaju radu u nastavi kada se za aktivnost stručnog usavršavanja prijavljuju izravno Agenciji.
 
Način prijave:
 
 • Pronađite stručno usavršavanje (vidi gore)
 • Kontaktirajte organizatora stručnog usavršavanja putem elektronske pošte kako biste provjerili ima li slobodnih mjesta za prijavu te napravite tzv. predrezervaciju mjesta. Potvrdu o predrezervaciji /pozivnicu priložite zajedno s vašim prijavnim obrascem. U pravilu predrezervacija mjesta se ne naplaćuje.
 • Ispunite prijavni obrazac za aktivnost Stručnog usavršavanja.
 • Prijavu trebate poslati poštom (po mogućnosti preporučena pošiljka): potpisani original prijavnog obrasca s pečatom ustanove, i sve privitke zajedno s još jednom kopijom (uključujući i privitaka) na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Gajeva 22
10 000 Zagreb, Hrvatska
"Za Grundtvig stručno usavršavanje
(navesti krajnji rok za prijavu)" 

 • i elektronskom poštom na adresu:

grundtvig@mobilnost.hr

Napomena: Kada ste u cijelosti ispunili prijavni obrazac u dijelu G. Submission (podnošenje) pod G.1. Data validation (potvrđivanje podataka) pritiskom na tipku Validate (potvrda) provjerite da li ste sva polja pravilno popunili. U dijelu G.2. Standard submission procedure (standardni postupak podnošenja prijave), potrebno je pritisnuti na Submit online (podnesi putem internetske mreže), te se prijava automatski šalje (morate obavezno imati pristup mreži). Nakon toga prijavni obrazac ispišete pritiskom na tipku Print te tiskani primjerak potpiše zakonski predstavnik ustanove.

Više informacija možete naći u:

 
 
Aktivnosti Rokovi
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Posjeti i razmjene 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Radionice 21.02.2013.
Obrazovna partnerstva 21.02.2013.
Asistenti 28.03.2013.
Volonterski projekti za starije 28.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu