Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Transverzalni program - Studijski posjeti > Natjeèajna dokumentacija > Natjeèaj 2010
 
Natjeèajna dokumentacija 2010  

1. Poziv na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje za 2010. godinu:

 

2. Vodiè za Program za cjeloživotno uèenje za 2010.godinu

  • Prvi dio: Opæe odredbe eng   hrv
  • Drugi dio: Potprogrami i aktivnosti eng   hrv
  • Drugi dio: Opis aktivnosti (Transverzalni program)

Napomena: Ispravak Vodièa 2.b (izmjene do 25.11.2009)

  1. Studijski posjeti     eng    hrv

 

3. Nacionalna pravila za prijavitelje

4. Prijavni obrasci

5.a Privici ugovora

Privitak II. Obrazac za završno izvješæe za studijske posjete

Privitak III. Mišljenje Porezne uprave Ministarstva financija u svezi sa financijskom potporom isplaæenom od IPA fonda

Privitak IV. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Ministarstva financija Republike Hrvatske

Privitak V. Tumaèenje Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

Privitak VI. Obrazac izvješæa o ostvarenim osloboðenjima od plaæanja PDV-a

Privitak VII. Obrazac zahtjeva za osloboðenjem od PDV-a

 

 

 
 
Aktivnosti Rokovi
Studijski posjeti 28.03.2013.
15.10.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu