Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Erasmus > Aktivnosti > Organizacija mobilnosti
 
Organizacija mobilnosti 

 

naknada visokim uèilištima za dodatne troškove koji su nastali uslijed organizacije mobilnosti

 

 

Troškovi koje obuhvaæa organizacija mobilnosti:

  • Postupak odabira studenata i osoblja u svrhu sudjelovanja u mobilnosti
  • Jeziène pripreme studenata i osoblja prije odlaska u inozemstvo
  • Aktivnosti informiranja i savjetovanja studenata i osoblja u svezi smještaja
  • Aktivnosti vezane za priznavanje studijskih boravaka (primjena ECTS-a, izdavanje Dopunske isprave o studiju - Diploma Supplement)
  • Sastavljanje Ugovora o priznavanju razdoblja mobilnosti/ prakse (Learning / Training Agreement)
  • Aktivnosti nadzora studenata koji odlaze u inozemstvo ukljuèujuæi i posjete partnerskim ustanovama/organizacijama
  • Aktivnosti vezane za prikupljanje povratnih informacija nakon završetka studijskog boravka/ struène prakse / održane nastave / struènog usavršavanja
  • Aktivnosti vezane uz osiguranje kvalitete struène prakse u tvrtkama
  • Nabava materijala i opreme potrebne za rad Ureda za meðunarodnu suradnju
  • Troškovi kopiranja, printanja i tiskanja materijala

Financiranje

Iznos naknade visokim uèilištima za organizaciju mobilnosti izraèunava se na temelju broja studenata koji sudjeluju u mobilnosti, èlanova nastavnog i nenastavnog osoblja te broja pozvanih predavaèa iz tvrtki koji su sudjelovali u izvedbi nastave na visokim uèilištima.

 

 

Ažurirano: 24.12.2012.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Erasmus intenzivni jezièni teèajevi (EILC) 01.02.2013.
Erasmus potvrda konzorciju za struène prakse 08.03.2013.
Intenzivni programi (IP) 08.03.2013.
Mobilnost studenata i osoblja 08.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu