Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Grundtvig > Aktivnosti > Grundtvig asistenti
 
Grundtvig asistenti  

 

boravak na stručnoj praksi u stranoj ustanovi

  • za studente andragoškog smjera i
  • ostali povezani s obrazovanjem odraslih

 

Ustanova domaćin može biti bilo koja ustanova za obrazovanje odraslih koja želi ugostiti Grundtvig asistenta. Prije prijave za Grundtvig asistenta, sudionik mora pronaći ustanovu domaćina. Prijave moraju sadržavati potvrdu ustanove domaćina da želi ugostiti asistenta.


Cilj

Cilj ove aktivnosti je omogućiti obučavateljima odraslih upoznavanje s europskom dimenzijom obrazovanja odraslih, poboljšavanje znanja stranih jezika, znanja o drugim europskim državama i njihovim obrazovnim sustavima, te unaprijeđenje profesionalnih i međukulturalnih vještina.

 

Aktivnosti

Aktivnosti u kojima može sudjelovati Grundtvig asistent:

  • Pomoć u nastavi ili upravljanju ustanovom za obrazovanje odraslih;
  • Pomoć odraslim učenicima koji imaju poteškoće u učenju;
  • Podučavanje o državi iz koje dolazi asistent i asisitiranje u podučavanju jezika države iz koje dolazi asistent;
  • Uvođenje europske dimenzije u ustanovu domaćina;
  • Poticanje, razvijanje ili asisitiranje u implementaciji projekata.

Grundtvig Asistent mora biti u potpunosti uključen u obrazovne aktivnosti. Budući da je aktivnost otvorena svom osoblju u obrazovanju odraslih, razina iskustva može varirati. Tako tijekom svog boravka u školi domaćinu, Grundtvig asistenti mogu:

  • Pomagati u nastavi i ostalim aktivnostima ustanove u kojoj borave;
  • Preuzeti punu odgovornost za obučavanje ili upravljanje u ustanovi domaćinu (tzv. Stručni asistenti, Expert Assistanships).

Moguće je da Grundtvig Asistent djeluje u više ustanova za obrazovanje odraslih, kako bi se doprinijelo raznovrsnosti njegovog rada, odnosno omogućilo susjednim ustanovama koristiti pogodnosti koje se pružaju ugošćivanjem Grundtvig Asistenta.

Financiranje

Grundtvig asistent prima mjesečni iznos novčanih sredstava koja pokrivaju troškove puta i životne troškove. Troškovi života izračunavaju se prema dnevnim/tjednim iznosima koje je odredila Europska komisija. Moguće je zatražiti i sredstva za jezičnu, kulturnu i pedagošku pripremu.
Škola domaćin ne prima nikakvu financijsku naknadu za ugošćivanje Grundtvig asistenta jer se smatra da će osnovnu korist imati od same prisutnosti Grundtvig asistenta u svojoj ustanovi.

Prijava

Za ovu aktivnost prijavu Agenciji šalje sam pojedinac.
Grundtvig asistente odabire Agencija na temelju akademskog uspjeha i motivacije. Financijsku potporu za ovu aktivnost pojedina osoba obično može dobiti samo jednom u tri godine. Budući da za ovu aktivnost ili država koja šalje ili država koja prima sudionike mora biti iz EU, moguće su prijave samo za države EU do datuma ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Više informacija možete naći u:

 
 
Aktivnosti Rokovi
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Posjeti i razmjene 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Radionice 21.02.2013.
Obrazovna partnerstva 21.02.2013.
Asistenti 28.03.2013.
Volonterski projekti za starije 28.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu