Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Leonardo da Vinci
 
Leonardo da Vinci - strukovno obrazovanje i osposobljavanje 


strukovno obrazovanje i osposobljavanje

  • srednje strukovne škole
  • gospodarske/obrtnièke komore
  • poduzeæa itd.

 

Potprogram Leonardo da Vinci obuhvaæa strukovno obrazovanje i osposobljavanje te je osmišljen tako da svojim aktivnostima potièe razvoj znanja, vještina i kvalifikacija svih sudionika.

Sudjelovanjem u nekoj od aktivnosti potprograma Leonardo da Vinci, korisnici imaju moguænost stjecati nova životna iskustva te primjenom steèenih znanja, znaèajno doprinijeti radu matiène ustanove, vlastitoj zapošljivosti na tržištu rada te samom gospodarstvu. Potprogram Leonardo da Vinci omoguæava prijenos dobrih praksi i inovacija u gospodarstvu izmeðu država sudionica, usklaðivanje obrazovnog sustava sa tehnološkim napretkom i tržištem rada te osobni i profesionalni razvoj sudionika.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu