Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Leonardo da Vinci > Aktivnosti > Prijenos inovacija
 
Prijenos inovacija 

Preuzimanje uspješnih projekata drugih država i njihova prilagodba specifičnoj situaciji država partnera.

 • srednje strukovne škole
 • poduzeća
 • gospodarske/obrtničke komore

U prijenosu inovacija sudjeluju najmanje 3 partnera iz 3 različite države, između kojih se potpisuje pismo namjere koje određuje obveze svakog pojedinog partnera.

 Tko može sudjelovati:

 • ustanove ili organizacije koje pružaju mogućnosti učenja u područjima koje obuhvaća sektorski program Leonardo da Vinci (npr. srednje strukovne škole, obrtnička učilišta, itd.)
 • udruge i predstavnici subjekata uključenih u strukovno obrazovanje i osposobljavanje, uključujući udruge vježbenika/naučnika, roditelja i nastavnika
 • poduzeća, socijalni partneri i ostali predstavnici rada, uključujući gospodarske komore te ostale trgovačke i sektorske organizacije
 • tijela odgovorna za sustave i smjernice u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini
 • centri za istraživanja i tijela koja se bave pitanjima cjeloživotnog učenja
 • organizacije koje provode tercijarno obrazovanje (visoka učilišta) mogu sudjelovati u projektima, no rezultati ne smiju biti usmjereni na sudionike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na tercijarnoj razini
 • neprofitne organizacije
 • dobrovoljna udruženja
 • nevladine udruge 

Trajanje projekta

Projekti traju najmanje jednu, a najviše dvije godine.

Partneri

Za aktivnost projekta prijenosa inovacije potrebni su partneri iz zemalja članica Programa za cjeloživotno učenje.

U projektu Prijenosa inovacije sudjeluju najmanje 3 partnera iz najmanje 3 različite države od kojih je jedna država članica EU.

Partneri se mogu naći putem osobnih kontakata, kontaktnih seminara ili baze podataka ADAM.

Financiranje

Najveći iznos financijske potpore iznosi 150.000,00 EUR ukoliko projekt traje 1 godinu, odnosno 300.000,00 EUR ukoliko projekt traje 2 godine.

Najveći iznos financijske pomoći može iznositi 75% ukupnog propračuna projekta.

Prijava

 Rok za prijavu za projekte prijenosa inovacije je 31. siječnja 2013. godine.

 • Prijavu trebate poslati poštom (po mogućnost preporučena pošiljka): potpisani original prijavnog obrasca s pečatom ustanove i sve privitke zajedno s još jednom kopijom (uključujući i privitaka) na adresu:

Agencija za mobilnost i programe EU
Gajeva 22
10 000 Zagreb
"Za Leonardo da Vinci Prijenos inovacija"

Korisni linkovi i dokumenti:

 • Vodič Programa za cjeloživotno učenje - 2.b dio - Opis pojedinačnih aktivnosti eng; hrv

Kontakt:

leonardo@mobilnost.hr 

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu