Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Leonardo da Vinci > Aktivnosti > Pripremni posjeti i kontakt seminari
 
Pripremni posjeti  

 

Pripremni posjet može biti:

 • posjet potencijalnoj partnerskoj ustanovi
 • sudjelovanje na kontakt seminaru

 

Posjet partnerskoj ustanovi

Ako već znate inozemnu ustanovu za koju vjerujete da vam može biti partner u međunarodnoj suradnji, prijavite se za posjet kako biste razvili novu projektnu ideju, te pripremili i ispunili nacrt prijave za budući projekt. Posjet budućoj partnerskoj ustanovi moguć je u zemljama koje sudjeluje u Programu za cjeloživotno učenje.

Kontakt seminari

Ova aktivnost omogućuje kontakt s ustanovama koje, kao i vaša, žele pronaći potencijalne partnere za rad na projektima. Kontakt seminari, koji su usmjereni na određenu temu, okupljaju 40 - 80 sudionika iz različitih zemalja. Na kontakt seminaru možete upoznati kolege iz Europe, sudjelovati na radionicama, razviti projektnu ideju, te pripremiti i ispuniti nacrt prijave za buduće projekte. Kontakt seminare organiziraju nacionalne agencije država koje sudjeluje u Programu za cjeloživotno učenje.

Ukratko, pripremni posjeti omogućuju:

 • uspostavljanje i dogovaranje suradnje s partnerom vezano uz Leonardo da Vinci projekt mobilnosti, partnerstva, prijenos inovacija, razvoj inovacija, tematske mreže, popratne mjere;
 • definiranje ciljeva i načina suradnje;
 • definiranje uloga partnera, odgovornosti i zadataka;
 • razvijanje plana rada i aktivnosti;
 • ispunjavanje prijavnog obrasca za budući projekt.

Rokovi za prijavu u 2012. su:

 • 1. rok: 10.02.2012. - za aktivnosti koje počinju od 23. ožujka 2012.
 • 2. rok: 08.06.2012. - za aktivnosti koje počinju od 20. srpnja 2012.
 • 3. rok: 14.09.2012. - za aktivnosti koje počinju od 26. listopada 2012.
 • 4. rok: 09.11.2012. - za aktivnosti koje počinju od 21. prosinca 2012., a završavaju do 30. travnja 2013.

Kako se prijaviti?

 • Prije prijave obavezno proučite Priručnik za pripremne posjete za 2012. godinu (izrada priručnika je u tijeku) kako biste se prijavili u skladu s pravilima Natječaja za 2012. godinu. ('Natječajna dokumentacija' > 'Priručnici').
 • Odlučite se za posjet partneru ili kontakt seminar. Ako želite otići u posjet partneru, kontaktirajte ga, dogovorite datum posjeta (poštujući rokove za prijavu Agencije) i zamolite da Vam pošalje pozivno pismo i plan rada.
 • Ako se želite prijaviti na kontakt seminar, odaberite temu koja odgovara Vašim interesima i budućem projektu kojeg planirate.
  Ispunite prijavu prema Uputama za ispunjavanje prijavnog obrasca za pripremne posjete. ('Natječajna dokumentacija' > 'Natječaj 2012')
 • Nakon što ste prijavu predali online putem, pošaljite je u zadanom roku poštom (po mogućnosti preporučena pošiljka) s naznakom „Prijava za Leonardo da Vinci pripremni posjet" na adresu Agencije za mobilnost, a elektronski primjerak prijavnog obrasca i privitke na pripremni.posjeti@mobilnost.hr

Za sva dodatna pitanja obratite nam se na pripremni.posjeti@mobilnost.hr.

 

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu