Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Comenius > Primjeri dobre prakse > Comenius školska partnerstva > Similarities and differences between traditional cuisine of Hrvatsko zagorje Croatia and region Mazowieckie Poland
 

Aktivnost: Bilateralno školsko partnerstvo

Ime projekta: Similarities and differences between traditional cuisine of Hrvatsko zagorje Croatia and region Mazowieckie Poland

Države partneri: Poljska

Trajanje projekta: 1.8.2011. – 31.7.2013.

Prijavitelj: Osnovna škola Viktora Kovačića, Hum na Sutli

 

Osnovna škola Viktora Kovačića, Hum na Sutli zajedno je s poljskom školom Zespó Szkó im. Rodziny Wyleyskich w Wielgolesie sudjelovala u dvogodišnjem projektu Comenius školskog partnerstva pod nazivom Similarities and differences between traditional cuisine of Hrvatsko zagorje Croatia and region Mazowieckie Poland. O ulozi škole u projektu, iskustvima, učincima i koristima sudjelovanja, razgovarali smo s voditeljicom projekta.

 

1.         Koji su osnovni ciljevi projekta?

Osnovni ciljevi ovog projekta odnosili su se na poticanje učenika i učitelja na mobilnost, upotrebu engleskog jezika kao jezika komunikacije i suradnje, ali i upoznavanje jezika zemlje partnera, jačanje europske dimenzije obrazovanja promicanjem zajedničke suradnje među školama u Europi, te funkcionalna upotreba IKT tehnologije u međusobnoj komunikaciji i suradnji.

Koristeći engleski jezik kao jezik partnerstva učenicima je pružena mogućnost za vježbanje vještina u području stranog jezika, a rezultat je vidljivo povećanje samouvjerenosti i sigurnosti pri komunikaciji te lakše snalaženje u novoj sredini.

 Usmjeravali smo učenike i na funkcionalnu upotrebu komunikacijskih tehnologija koristeći ih za razmjenu materijala, redovite kontakte i dogovore oko pripreme mobilnosti, kao i pripreme našeg finalnog produkta – trojezične kuharice.

Ovakav partnerski način rada utjecao je i na učenike i na učitelje da steknu nove, ali i usavrše postojeće vještine rada u timu, planiranja i provođenja aktivnosti, sposobnosti tolerancije, uvažavanja različitosti, kao i sposobnosti snalaženja u novim okolnostima.

Specifični ciljevi ovog partnerstva odnose se na rad na samom projektu, kao i na krajnji zajednički produkt, odnosno izdavanje trojezične kuharice s tradicijskim jelima i običajima Hrvatskog zagorja u Hrvatskoj i Regije Mazowieckie u Poljskoj. Partneri su proučavali stare običaje svog kraja i jela koja su se pripremala prigodom blagdana i poljoprivrednih radova, kao i različitost u prehrani ovisno o godišnjem dobu.

 

2.         Što ste radili unutar projekta, tj. koje su bile projektne aktivnosti?

Tijekom same mobilnosti učenika ostvarila se suradnja s lokalnim udrugama i društvima, kao i turističkom zajednicom u svrhu autentičnih prikaza pojedinih običaja – Zagorske svadbe, izrade tradicionalnog “kinča“ od krep papira, izrade licitarskog srca, tradicionalnog pucanja iz kubura (običaj vezan uz Uskrs). Osim toga prikazali smo i specifičnost našeg kraja, Huma na Sutli kao općine staklarske tradicije kroz upoznavanje partnera sa ručnom i industrijskom izradom staklene ambalaže.

Učenici su aktivno sudjelovali u pripremi tradicijskih jela učeći pri tom nazive jela i namirnica na hrvatskom književnom jeziku, ali i na specifičnom i zaštićenom „humskom dijalektu“. Također su i naši učenici na taj način savladavali jezik zemlje partnera – poljski. Osim toga oba partnera organizirala su i savladavanje osnovnih pojmova u svom jeziku koje bi učenicima mogle olakšati snalaženje u zemlji partneru.

Učenici sudionici skupljali su tradicijske recepte, educirale se u obitelji i kod starijih mještana o običajima, uporabnim predmetima (čiji rad su demonstrirali), načinima pripremanja pojedinih jela (uvježbavali pripremu na tradicionalan način), demonstrirali partnerima kako i što se radilo i kuhalo. Osim toga su u okviru svojih sposobnosti radili na pripremi kuharice za tisak – prepisivali recepte, fotografirali i uređivali fotografije, sudjelovali u izradi web stranice projekta.

Izdavanjem takve kuharice željeli smo sva ta tradicionalna jela i običaje ostaviti trajno zabilježene za naše buduće generacije kako s vremenom  ne bi otišli u zaborav.

 

3.         Koje su značajke europske dimenzije vašeg projekta?

Bilateralna suradnja između hrvatske i poljske škole pridonijela je pojačanoj europskoj suradnji između dviju zemalja. Budući da su hrvatski učitelji i učenici putovali u Poljsku, a poljskih učenici i nastavnici u Hrvatsku, došlo je do interesa za učenjem hrvatskog jezika od strane poljskih učenika i obratno. Svako društvo je na jedan način multikulturalno, a multikulturalizam je normalna pojava u Europi. Mnogi europski jezici mogu se smatrati neprocjenjivim blagom koje  kao Europljani, u svakom slučaju trebamo sačuvati i naučiti. Osim mobilnosti, cjeloživotno učenje je također sastavni dio života mnogih građana Europe. Upoznavanje drugih kultura  obogaćuje nas  jer stječemo nova iskustva koja imaju trajan utjecaj na sliku o nama samima kao i o pripadnicima drugih kultura. Komunikacija i suradnja s poljskim nastavnicima i učenicima pridonijela je interkulturalnom učenju, odnosno, prepoznavanju kulturnih sličnosti i razlika koji su temelj za razvoj otvorenosti, tolerancije i empatije prema nečem novom i drugačijem, ali i prepoznavanju i utvrđivanju pristranosti i stereotipa te razvijanje svijesti o potrebi za njihovim uklanjanjem. Također je pridonijela svijesti o kulturno uvjetovanim razlikama u značenju i uporabi pojedinih jezičnih izričaja i ponašanju u komunikaciji, ali i svijest o dinamičnosti i heterogenosti kao bitnim značajkama vlastite kulture. Vjerujemo da bilateralno partnerstvo ima veliku vrijednost za Hrvatsku i Poljsku što doprinosi daljnjem razvoju suradnje između dviju zemalja.

 

4.         Imate li neku poruku za svoje kolege/učenike? Zašto sudjelovati u ovakvim aktivnostima?

Sudjelovanjem u ovakvim međunarodnim projektima upoznajemo nove i drugačije načine rada, proširujemo svoje znanje o Europi kao jedinstvenoj multikulturalnoj sredini koja uvažava sve pojedinačne sličnosti i razlike.

Dolazak naših partnera i boravak u našoj sredini imao je veliki utjecaj na sve učenike i učitelje naše škole, ali i na sve ostale zaposlenike u školi, te na našu lokalnu zajednicu. Naše mjesto Hum na Sutli nije veliko i svi mještani bili su na ovaj ili onaj način uključeni u predstavljanje Hrvatskog zagorja, njegovih kulturno – povijesnih vrijednosti, sakralnih i kulturnih objekata, tradicijskih običaja karakterističnih za naš kraj. Svi učenici i zaposlenici u školi su zajedničkim radom i trudom učinili boravak našim partnerima jedinstvenim i neponovljivim doživljajem – kako su oni sami izjavili. Iako su mnogi na početku imali bojazan kako će nepoznavanje engleskog jezika praviti probleme, uz dobru volju sve se riješilo i jezična barijera je nestala. 

Rad na ovakvim projektima  traži puno uloženog slobodnog vremena, osobnog angažmana učitelja koordinatora kao i učitelja koji su u timu za suradnju, ali iskustva i znanja koja smo stekli, doživljaje i nova prijateljstva predstavljaju trajnu vrijednost u našim životima. Također, učenici sudionici mobilnosti su obogatili svoj život, upoznali sebe u jednom posve novom i drugačijem okruženju, stekli znanja koja se u školskim klupama ne mogu steći te si „otvorili“ put u Europu kao dio svoje budućnosti.

Galerija
 
 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost učenika 03.12. 2012.
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošćivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu