Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Erasmus > Primjeri dobre prakse > Struèna praksa - iskustvo organizacije > Erasmus na Imunološkom zavodu
 

Ustanova domaæin: Imunološki zavod d.d., Zagreb

Trajanje mobilnosti: 1.10.2012. - 1.1.2013.

Kontakt osoba: dr.sc. Beata Halassy

Od ak.g. 2011./2012. strani studenti imaju moguænost doæi na Erasmus razmjenu u Hrvatsku. Tako je studentica Špela sa Sveuèilišta u Mariboru kontaktirala nekoliko tvrtki u Hrvatskoj te odabrala Imunološki zavod d.d. kao mjesto obavljanja Erasmus struène prakse. U nastavku možete proèitati iskustva njene mentorice dr.sc. Beate Halassy.

Studentica Špela s Fakulteta za kemijo i kemijsko tehnologijo provela je 3 mjeseca kod nas u Imunološkom zavodu, u Odsjeku za imunokemiju i biokemiju Odjela za istraživanje i razvoj. Veæ smo prije primali na kratku praksu studente Sveuèilišta u Zagrebu, èesto i u svrhu izrade diplomskog ili magistarskog rada, no ovo je bio prvi put da smo se susreli sa studenticom iz druge zemlje i Erasmus programom. Iznimno smo zadovoljni ovim iskustvom. Pitanje smještaja, prijave boravka te ostvarivanja zdravstvenog osiguranja za vrijeme trajanja Erasmus razmjene, studentica je riješila sama, koristeæi naše savjete i kontakte.  Tijekom prakse studentica je primala mjeseènu Erasmus stipendiju svog matiènog fakulteta u iznosu od 330 EUR.

Prije dolaska na praksu dogovoreni su zadaci i obveze, potpisan je  tvz. Training Agreement.  Studentica je radila u laboratoriju na metodama proèišæavanja proteina i njihove analize imunokemijskim i biokemijskim metodama. Za naš Odjel za istraživanje i razvoj ovo je svakako bilo pozitivno iskustvo. Djelatnice Odjela stekle su novo iskustvo u prijenosu znanja na mlade, a sudjelovanje u Erasmusu predstavlja dodatni akademski znaèaj  za našu ustanovu kao znanstvenu instituciju.

 

era_pic_11


Špela: "Struèna praksa u sklopu programa Erasmus bila je nevjerojatno iskustvo. Upoznala sam puno novih ljudi te nauèila hrvatski jezik i jednostavno  uživala. Živjela sam s èetiri  studentice iz Hrvatske tako da je i to bilo posebno iskustvo. Razmjena  je svakako dobra preporuka za posao. Preporuèam svima da se prijave!"

 
 
Aktivnosti Rokovi
Erasmus intenzivni jezièni teèajevi (EILC) 01.02.2013.
Erasmus potvrda konzorciju za struène prakse 08.03.2013.
Intenzivni programi (IP) 08.03.2013.
Mobilnost studenata i osoblja 08.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu