Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Leonardo da Vinci > Aktivnosti > Partnerstva
 
Partnerstva 

Suradnja  u području strukovnog obrazovanja s ciljem razmjene iskustava i razvijanja strukovnog područja.

 • srednjih strukovnih škola
 • poduzeća
 • organizacija
 • gospodarskih/obrtničkih komora

Leonardo da Vinci partnerstva omogućuju međunarodnu institucionalnu suradnju na određenoj projektnoj ideji koja rezultira kreiranjem finalnog proizvoda partnerstva. Partnerstvima se ostvaruje i mobilnost nastavnika/stručnjaka koji na sastancima s partnerima razrađuju aktivnosti koje će provoditi svaki u svojoj državi te na taj način usklađivati projekt. U samu provedbu projektnih aktivnosti mogu biti uključeni i učenici.

Tko može sudjelovati?

 • Srednje strukovne škole
 • Ustanove koje provode strukovno obrazovanje i osposobljavanje (pučka učilišta, centri za odgoj i obrazovanje, itd.)
 • Udruge učenika, roditelja, nastavnika
 • Poduzeća, društveni/socijalni partneri i ostali predstavnici rada
 • Gospodarske komore i ostale trgovačke institucije
 • Tijela odgovorna za sustave i smjernice u područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini
 • Centri za istraživanja i tijela koja se bave pitanjima cjeloživotnog učenja
 • Ustanove za visoko obrazovanje, pod uvjetom da rezultati njihovog partnerstva nisu usmjereni na studente
 • Neprofitne udruge
 • Dobrovoljna udruženja
 • Nevladine udruge

U Leonardo da Vinci partnerstvu trebaju sudjelovati ustanove koje se bave strukovnim obrazovanjem i osposobljavnjem, a najmanje jedan partner mora biti iz „poslovnog svijeta“ obzirom da je cilj aktivnosti usklađivanje potreba na tržištu rada s obrazovnim sustavom.

Trajanje partnerstava

Sva Leonardo da Vinci partnerstva traju 2 godine.

Partneri

Traženje partnera:

Za projekt partnerstva potrebno je najmanje 3 partnera (Vaša ustanova iz Hrvatske i još najmanje 2 ustanove iz 2 različite države koje sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje od kojih najmanje 1 mora biti država članica EU).

Teme partnerstva:

 • stvaranje ili jačanje poveznice između strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s tržištem rada;
 • odgovaranje potrebama tržišta rada, posebno malih i srednjih poduzeća, predviđanje vještina potrebnih tržištu rada;
 • uvođenje fleksibilnih načina učenja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju i stvaranje boljih uvjeta za prijenos u radno okruženje;
 • unaprjeđenje priznavanja neformalnog i informalnog načina učenja;
 • poboljšanje kvalifikacija nastavnika i predavača;
 • podrška razvoju nacionalnih kvalifikacijskih okvira u odnosu na EQF (Europske kvalifikacijske okvire);
 • suradnja u području transparentnosti sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (npr. ECVET, EQF, Europass...);
 • razvoj profesionalne orijentacije i savjetovanja u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju;
 • podržavanje sustava osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju;
 • suradnja na testiranju i primjeni zajedničkih koncepata razvijenih na europskoj razini s ciljem postizanja njihovoga širenja „na terenu"

Aktivnosti u sklopu Leonardo da Vinci partnerstva:

  • seminari, konferencije, radionice;
  • razmjena učenika/osoblja/polaznika/sudionika između ustanova;
  • razvoj nastavnog plana i programa;
  • uspoređivanje i usvajanje novih metoda u nastavi/radu;
  • zajedničko stvaranje novih programa obučavanja;
  • provođenje novih programa obučavanja, i slično 

Financiranje

Najviši iznos financijske potpore za partnerstva ovisi o broju planiranih mobilnosti* koji može biti 4, 8, 12 ili 24. Financijska potpora služi za ostvarivanje mobilnosti i lokalne projektne aktivnosti. Po završetku partnerstva, u završnom izvješću potrebno je dokazati da je izveden minimalni broj planiranih mobilnosti te da su izvršene sve planirane aktivnosti kao i da je ostvaren cilj projekta.

*Napomena: Pod pojmom jedne mobilnosti podrazumijeva se put jedne osobe u inozemstvo koja ide u posjet ustanovi partnera ili prisustvuje nekom događaju u sklopu Programa za cjeloživotno učenje, a u svrhu provođenja projektnih aktivnosti.

Prijava

Rok za prijavu za aktivnost Leonardo da Vinci partnerstva je 21. veljače 2013. godine.

 • Svi partneri na projektu zajedno ispunjavaju prijavni obrazac.
 • Prijavu je potrebno poslati poštom (po mogućnost preporučena pošiljka): potpisani original prijavnog obrasca s pečatom ustanove i sve privitke zajedno s još jednom kopijom (uključujući i privitaka) na adresu:

Agencija za mobilnost i programe EU
Gajeva 22
10 000 Zagreb
"Za Leonardo da Vinci partnerstva"

Korisni linkovi

Alat za vođenje projekata

Survival kit

 • služi kao pomoć pri planiranju i organizaciji projekata te procjeni kvalitete aktivnosti i diseminaciji rezultata projekata
 • pruža uvid u administrativne i izvještajne propise
 • pruža uvid u korištenje informacijsko komunikacijskih tehnologija u svrhu olakšavanja komunikacije partnera

 Više informacija možete naći u:

 Kontakt:

leonardo@mobilnost.hr

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu