Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Comenius > Aktivnosti > Centralizirane aktivnosti
 
Centralizirane aktivnosti 

Aktivnosti Programa za cjeloživotno uèenje mogu biti centralizirane ili decentralizirane.


Centralizirane aktivnosti (multilateralni projekti, tematske mreže i prateæe mjere, Transverzalni program (osim Studijskih posjeta)  i Jean Monnet program) u nadležnosti su Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA) sa sjedištem u Bruxellesu, dok je za decentralizirane aktivnosti (mobilnost i partnerstva) nadležna Agencija za mobilnost i programe Europske unije sa sjedištem u Zagrebu.


Centralizirane aktivnosti u okviru Comenius potprograma su sljedeæe:

  • Comenius Multilateralni projekti (Multilateral projects)
  • Comenius Multilateralne mreže (Multilateral networks)
  • Comenius Prateæe mjere (Accompanying measures)

 

Za sve daljnje informacije kao i za prijavu na natjeèaj molimo obratite se ovdje.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost uèenika 03.12. 2012.
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošæivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu