Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Erasmus > Primjeri dobre prakse > Erasmus intenzivni jezièni teèajevi
 

Martina (sudionica EILC-a iz Austrije): "EILC in Zagreb is the best language course I have ever experienced! I got to know nice people, travel and learn the basics of Croatian language which was helpful during my Erasmus in Croatia."

Prijavitelj: Croaticum, Filozofski fakultet Sveuèilišta u Zagrebu, www.croaticum.hr

Trajanje teèaja: 3.9.2012.- 28.9.2012.

Kontakt osoba: dr.sc. Sanda Lucija Udier

 

Erasmus studenti koji odluèe dio studija provesti u Hrvatskoj, ali i Comenius i Grundtvig asistenti,  imaju moguænost uèiti hrvatski jezik kao pripremu za boravak na mobilnosti. Croaticum - Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik veæ niz godina u okviru Filozofskog fakulteta Sveuèilišta u Zagrebu izvodi razlièite teèajeve hrvatskoga jezika i koristi svaku prigodu da proširi svoju ponudu. O motivaciji za organizaciju Erasmus intenzivnih jeziènih teèajeva razgovarali smo s koordinatoricom projekta. 


1. Zašto se Croaticum prijavio za organizaciju  Erasmus intenzivnog jeziènog teèaja?

Naša ambicija je izvoditi što više teèajeva za studente Sveuèilišta u Zagrebu zbog toga što je program Croaticuma zbog svog akademskog karaktera najprimjereniji studentima. Rado smo  proširili svoju ponudu na EILC teèaj jer smo u njemu prepoznali teèaj koji je potencijalno jako koristan za studente, što se pokazalo toènim.

2. Kako izgleda nastava EILC teèaja?

 

era_pic_5

 

Teèaj traje 4 tjedna, a sastoji se od jeziène nastave, predavanja o hrvatskoj kulturi i razlièitim kulturnim sadržajima. Specifiènost EILC teèaja je što polaznici nemaju nikakvo predznanje hrvatskog jezika i nisu studenti jezika (filolozi). Podijelili smo ih u grupe prema materinjem jeziku – u jednoj grupi su bili govornici slavenskih jezika koji u poèetku brže i lakše uèe od ostalih polaznika. Na EILC teèaju uložili smo puno truda u stvaranje kohezije meðu polaznicima i u organizaciju društvenog života kako bi polaznici dobili ne samo znanje o jeziku i kulturi, nego i novi društveni kontekst u kojem æe provesti cijeli semestar. 

3. Jesu li polaznici zadovoljni steèenim znanjem i kako se snalaze s hrvatskim jezikom tijekom boravka na Erasmusu u RH?

Prema povratnim informacijama koje smo dobili  od polaznika bili su iznimno zadovoljni onim što su nauèili, ali istodobno i svjesni kako im treba još puno rada da bi teèno progovorili hrvatskim jezikom. Osnovno znanje pomaže im u snalaženju  u svakodnevnim situacijama u životu u Hrvatskoj (komunikacija s fakultetskim službama, Studentskim centrom i studentskim domovima, menza, kupovina i prijevoz, pošta,  i slièno).

4. Možete nam navesti neku anegdotu s EILC teèaja?

Studenti Croaticuma uvijek su zanimljivi i s njima ima uvijek puno anegdota kojima se smijemo na nastavi i izvan nje. Zadnje što smo èuli bilo je da su studenti profesorici koja im je dala diktat rekli da je diktatorica! Kad smo uèili hranu, Carlos, student iz Španjolske, na kojemu je bio red za èitanje zadatka, proèitao je: Ja jedem haha (pisalo je jaja što se na  španjolskom èita haha).  I tako smo se svi od srca nasmijali.

5. Što biste istaknuli kao najveæu vrijednost EILC-a?

Kao prvo,  za studente vrijednost je što EILC predstavlja jednomjeseènu pripremu za studij u Hrvatskoj tijekom koje ovladavaju osnovama jezika, kulture i svakodnevnoga života u Hrvatskoj, upoznaju se s naèinom stanovanja i studiranja u Hrvatskoj, stjeèu krug prijatelja i poznanika koji su u istoj situaciji. Drugo, velika vrijednost EILC-a je u tome što omoguæuje uèenje  hrvatskog jezika stranim studentima koji ga inaèe nikada ne bi uèili. Hrvatska je mala zemlja, a hrvatski jezik manje poznati jezik, stoga je dragocjena svaka moguænost njegove popularizacije i promocije.  

Pogledajte video: EILC na Hrvatskoj radioteleviziji

 

Galerija
 
 
 
Aktivnosti Rokovi
Erasmus intenzivni jezièni teèajevi (EILC) 01.02.2013.
Erasmus potvrda konzorciju za struène prakse 08.03.2013.
Intenzivni programi (IP) 08.03.2013.
Mobilnost studenata i osoblja 08.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu