Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Comenius > Primjeri dobre prakse > Comenius struèna usavršavanja > Learning Disabilities (Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia)
 

Ime usavršavanja: Learning Disabilities (Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia)

Mjesto održavanja aktivnosti: Reggio Emilia, Italija

Trajanje projekta: 22.- 28. svibnja 2011.

Prijavitelj: Osnovna škola don Mihovila Pavlinoviæa Podgora

 

U sklopu aktivnosti Comenius Struèno usavršavanje, prijaviteljica Nedita Nuiæ provela je 7 dana u Italiji na seminaru 'Learning Disabilities (Dyslexia, Dysgraphia, Dyscalculia)' na kojem je dobila priliku usavršiti svoja znanja i vještine u radu s djecom sa specifiènim poteškoæama u uèenju poput disleksije, disgrafije i diskalkulije te razmijeniti iskustva s kolegama iz razlièitih europskih zemalja. U nastavku prenosimo njezina iskustva s usavršavanja.

Nedita nam je pojasnila važnost projekta u kojem je sudjelovala za ustanovu u kojoj radi.Buduæi da radim kao školska pedagoginja u osnovnoj školi, rad s uèenicima s poteškoæama u uèenju je bitan segment mog svakodnevnog djelovanja.  Ovo usavršavanje na temu poteškoæa u uèenju dalo mi je teorijska i praktièna  znanja koja æe mi pomoæi lakše identificirati, razumjeti i pomoæi uèenicima s disleksijom, disgrafijom i diskalkulijom te na taj naèin podiæi kvalitetu njihova obrazovanja.“

Pitali smo Neditu kako je teklo struèno usavršavanje. „Prvog dana aktivnosti detaljno su nam objašnjena teorijska polazišta na temu poteškoæa u uèenju, a narednih dana voditeljice usavršavanja upoznale su nas s procesom identificiranja poteškoæa u uèenju i metoda koje se koriste u talijanskom obrazovnom sustavu. Uz to, imali smo priliku sudjelovati u nastavi u razredima u kojima su integrirani uèenici s poteškoæama te se upoznati s kompjuterskim programima koji se koriste u njihovu poduèavanju. Dodatno, imala sa priliku razmijeniti iskustva s kolegama iz Europe te usporediti školski sustav moje zemlje s prednostima i nedostacima školskih sustava zemalja ostalih sudionika.“

Kao zanimljivost ovog projekta, Nedita navodi kako je njeno struèno usavršavanje u jednakoj mjeri obuhvaæalo i teorijske i praktiène aspekte rada s djecom s poteškoæama. Kroz razlièita predavanja, radionice i posjete školama sudionici su se pobliže upoznali s naèinima, metodama i pomagalima za rad s uèenicima s teškoæama u uèenju.

Sudjelovanje u ovom projektu motiviralo me na poboljšanje mojih profesionalnih vještina te ohrabrilo za sudjelovanje i u drugim projektima koje  nudi Agencija za mobilnost u svrhu cjeloživotnog uèenja i usavršavanja.

Galerija
 
 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost uèenika 03.12. 2012.
Struèno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošæivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu