Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Comenius > Aktivnosti > Organizacija stručnih usavršavanja
 
Organizacija stručnih usavršavanja 

Ukoliko želite organizirati Comenius stručno usavršavanje u Republici Hrvatskoj te želite da se nalazi u bazi podataka, prvo pročitajte poglavlje o Comenius programu u "Vodiču kroz Program za cjeloživotno učenje" kao i „Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu". Oba dokumenta su dostupna na mrežnim stranicama Europske komisije i Agencije za mobilnost i programe EU te daju više informacija o trajanju usavršavanja, financiranju, prioritetima, itd.

Prijavni obrazac s opisom usavršavanja i Izjavu o prihvaćanju uvjeta organizacije usavršavanja ste dužni poslati na adresu Nacionalne agencije države u kojoj se nalazi organizator usavršavanja. Ukoliko je usavršavanje namijenjeno sudionicima i Comenius i Grundtvig potprograma, podatke o usavršavanju i Izjavu o prihvaćanju uvjeta organizacije usavršavanja trebate poslati dva puta, jednom za organizaciju Comenius stručnog usavršavanja i jednom za organizaciju Grundtvig stručnog usavršavanja.

U dokumentu Instructions for In service training providers" objašnjeni su načini podnošenja prijave za organizaciju stručnog usavršavanja. Prilog 1 dokumenta opisuje način ispunjavanja i slanja obrasca za organizaciju usavršavanja kako bi usavršavanje bilo objavljeno u bazi. Prilog 2 dokumenta sadrži Izjavu o prihvaćanju uvjeta organizacije usavršavanja koja mora biti potpisana i poslana na adresu Nacionalne agencije.

Da bi stručno usavršavanje za Comenius bilo uvršteno u bazu podataka, mora proizlaziti iz programa Sokrat ili centraliziranih projekata Programa za cjeloživotno učenje. Zahtjev za uvrštavanje u bazu podataka tečajeve podnose isključivo koordinatori tih projekata.

Ukoliko koordinator projekta ne želi organizirati usavršavanje, pravo organizacije usavršavanja može prenijeti na projektnog partnera. Koordinator projekta je dužan obavijestiti svoju matičnu Nacionalnu agenciju o nastaloj promjeni. Nacionalna agencija koordinatora tada će informirati Nacionalnu agenciju novog organizatora.

Datum podnošenja prijave: ne postoji krajnji rok za prijavu organizacije stručnog usavršavanja, ali preporučamo Vam da prijavni obrazac pošaljete što je prije moguće, a najbolje da ga pošaljete najkasnije u roku od 10 mjeseci prije datuma početka usavršavanja, kako bi sve pojedinosti vezano uz usavršavanje bile dostupne potencijalnim sudionicima usavršavanja na vrijeme.

Nacionalna agencija kojoj je prijava podnesena će izvršiti provjeru formalnih kriterija prijave u skladu s kriterijaima objavljenim u dokumentu COM-GRU-IST database-eligibility check. Ukoliko je potrebno, Nacionalna agencija može od Vas zahtijevati dodatne informacije.

Svi sudionici stručnog usavršavanja šalju završno izvješće o obavljenoj aktivnosti usavršavanja matičnoj Nacionalnoj agenciji. Usavršavanja koja su u izvješćima ocjenjena kao loša i na koja sudionici šalju pritužbe mogu biti uklonjena iz baze podataka.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost učenika 03.12. 2012.
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošćivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu