Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > eTwinning > eTwinning mogućnosti > Mobilnost > Upute za izradu završnog izvješća
 
eTwinning mobilnosti - upute za izradu završnog izvješća 

Donosimo vam upute za izradu završnog izvješća nakon izvršene eTwinning mobilnosti. Ovdje možete preuzeti i obrazac završnog izvješća.

Nakon povratka s eTwinning mobilnosti, Vaša je obveza ispuniti i poslati završno izvješće Agenciji u roku 30 dana od završetka mobilnosti. Obrazac završnog izvješća dostupan je ovdje.

Podsjećamo vas na osnovna pravila financiranja eTwinning mobilnosti, objavljena na mrežnim stranicama Agencije.

U roku od trideset dana nakon potpisivanja ugovora od strane Agencije, slijedi prva isplata (isplata predujma) Korisniku koja iznosi 80% maksimalnog iznosa potpore. Korisnici od strane Agencije elektronskom poštom primaju Obavijest o isplati predujma.

U nastavku slijede upute za izradu završnog izvješća:

  • Potrebno je sačuvati sve račune jer oni služe kao dokaz troškova i dokaz da je aktivnost izvršena. S obzirom da kotizaciju i životne troškove Agencija uplaćuje izravno organizatoru, to se naročito odnosi na račune za plaćene troškove puta (račune za karte, avionske karte, karte za autobus, vlak i sl.) i ukrcajne propusnice (boarding passes). Račune prilažete u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
  • Zatražite potvrdu o sudjelovanju na stručnom usavršavanju od organizatora i priložite je uz svoje završno izvješće jer ona služi kao dokaz da ste izvršili aktivnost
  • Svi iznosi u završnom izvješću iskazuju se u Eurima. U tu svrhu Korisnik preračunava svaki stvarni trošak u Eure prema kupovnom tečaju poslovne banke Agencije primjenjivom na dan isplate predujma od strane Nacionalne agencije Korisniku. Tečaj je naveden i u poslanoj Obavijesti o isplati predujma.
  • Ispisani primjerak završnog izvješća trebaju potpisati i datirati sudionik, te pravni predstavnik Korisnika (ustanove). Završno izvješće se popunjava na računalu (ne rukopisom) i šalje se elektronskom poštom na etwinning@mobilnost.hr, te preporučenom poštom na sljedeću adresu:

Agencija za mobilnost i programe EU, Frankopanska 26, 10 000 Zagreb
s naznakom „eTwinning mobilnost – završno izvješće“

 Agencija će u roku od 60 kalendarskih dana odobriti ili odbiti završno izvješće uključujući prateću dokumentaciju, Korisnika pisano izvijestiti o utvrđenom  konačnom iznosu potpore te isplatiti preostali dio potpore ili izdati nalog za povrat iznosa koji Korisnik duguje. To se razdoblje može produžiti, u slučaju da Agencija od Korisnika zatraži dodatnu prateću dokumentaciju ili informacije, za vrijeme koje je potrebno za dostavu i analizu istog.

U slučaju zahtjeva za specifikacijom troškova kod nadopune završnog izvješća, od vas se ne traži slanje novog izvješća već slanje dodatnog dokumenta u kojem svaki trošak prikazujete zasebno (pogledati primjer). Slanje potpuno novog izvješća neće biti priznato od strane Agencije. U slučaju da je korisnik u nadopuni završnog izvješća iskazao veći iznos troškova od onog u prvotnom izvješću, Agencija može priznati samo prvotni iskazani iznos uz uvjet da je dostavljena odgovarajuća dokumentacija.

 U slučaju da je priznati trošak u Obavijesti o analizi Završnog izvješća manji od iznosa uplaćenog prvom isplatom (predujmom), u roku od 60 dana od dana slanja Obavijesti o analizi završnog izvješća Korisnik će Agenciji uplatiti povrat, odnosno nastalu razliku.

 Prilikom diseminacije rezultata sa eTwinning mobilnosti, potrebno je jasno naglasiti da su aktivnosti bile financirane u okviru programa Erasmus+, eTwinning od strane Europske unije preko Agencije za mobilnost i programe EU Također je potrebno koristiti logotipove prilikom prezentacija koji su objavljeni na http://arhiva.mobilnost.hr/index.php?id=474.

 
 
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu