Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Leonardo da Vinci > Primjeri dobre prakse > Partnerstva
 

Naziv prijavitelja: Ekonomska i turistièka škola Daruvar

Naziv projekta: A step further

Partneri u projektu: IES Xabier Zubiri Manteo BHI, San Sebastian, Španjolska; Ekonomska in trgovska šola Brežice, Slovenija; Zespó³ Szkó³ Ekonomicznych, Starogard Gdañski, Poljska; Aksaray Hotel Management And Tourism Vocational High School, Aksaray, Turska

Trajanje projekta: 01.08.2011.-31.07.2013.

D1

Uèenici Ekonomske i turistièke škole iz Daruvara, uz uèenje, dvije su godine radili u virtualnoj turistièkoj agenciji. Osmislili su letke, brošuru u kojoj su svojim kolegama iz Poljske, Slovenije, Španjolske i Turske za odmor i kulturno-turistièki posjet ponudili èetiri destinacije u Hrvatskoj, pisali službene dopise, radili prezentacije, a i sami su kao „turisti“ u radnom posjetu iskušali turistièke usluge svojih europskih kolega. Sve to bilo je dio projekta „A Step further“ u sklopu Leonardo da Vinci Partnerstva, koji im je omoguæio stjecanje iskustva za „daljnji korak“ nakon školovanja – onaj na tržište rada. I bili su uistinu uspješni!

- Za sve nas ovaj europski projekt bio je nešto novo, u tome nismo imali nikakva iskustva i otpoèetka smo na posao prionuli punom parom. I tako nastavili pune dvije godine. Imali smo priliku posjetiti Poljsku, Sloveniju, Tursku i Španjolsku, gdje su uèenici radili sa svojim kolegama, a mi nastavnici razmijenili smo nastavnièka iskustva – kaže Ksenija Škoriæ, koordinatorica projekta i nastavnica struènih predmeta. U mobilnosti je sudjelovalo 17 uèenika i šest nastavnika, a daruvarska je škola dvaput bila domaæin.

- Prvi sastanak projekta bio je u Daruvaru. Naše smo partnere doèekali s veèerom dobrodošlice, koju su skuhali uèenici-kuhari, a uèenici-konobari su posluživali. Svi gosti, osim Španjolaca, bili su smješteni u obiteljima naših uèenika. Uz radni dio, na kojem je svaki partner prezentirao svoju zemlju, gostima smo pokazali Daruvar i isprièali povijest i kulturu našega grada u turistièkoj turi „Follow the white hat“, odveli smo ih i u Zagreb koji smo im prikazali kroz prièe naših starih pisaca – objašnjava gða Škoriæ. Od kolike je važnosti uèenicima struèna i jezièna praksa omoguæena kroz Leonardo da Vinci projekte, potkrepljuje sljedeæim primjerom:

- Kad je naš uèenik upitao uèenika iz Turske što želi za veèeru, ovaj mu je odgovorio „It's ok“ i otišao spavati. Samo godinu dana kasnije, kad smo bili u Turskoj, taj isti uèenik izvrsno je govorio engleski. Eto, kolika su motivacija za uèenje ovakva druženja!

Daruvarski uèenici i nastavnici u Poljskoj su u veljaèi 2012. doživjeli strašnu zimu i topao doèek, radili su u odvojenim radionicama - uèenièkim i profesorskim, u gradu su odradili „terensko“ fotografiranje znamenitosti, bili su na izletima u Gdanjsku i dvorcu Malbork. Kako je bilo Valentinovo, „pala“ je i uèenièka internacionalna simpatija. Na drugoj mobilnosti u Sloveniji, iz Brežica su išli na radni izlet u Ljubljanu, gdje su provodili anketu, zatim su kao buduæi turistièko-hotelijerski djelatnici oblikovali razglednice, plakat, izradili prezentacije, web predstavljanje turistièke destinacije. Partnersko druženje u Turskoj, uz puno rada na projektu, u sjeæanje im je urezalo novu školu domaæina sa školskim muzejom.

Daruvar_glavna2

- Muzej je kao naše 3-4 zbornice, uèenici su bili oduševljeni starim pisaæim strojevima, a projektorima kakve su naši domaæini smjestili u muzej mi se još uvijek koristimo u nastavi. Domaæini su nas jedno jutro iznenadili - probudivši nas, odveli su nas na doruèak uz rijeku na kojoj su sojenice. Nezaboravni doživljaj bio nam je let balonom iznad Kapadokije – prisjeæa se koordinatorica projekta.

Nezaboravno je bilo i u Španjolskoj, u San Sebastianu na Antlantiku gdje puše jak vjetar, a domaæini su pokazali kako æe, nakon što završe školovanje, raditi. Bili su turistièki vodièi svojim kolegama i profesorima iz Slovenije, Poljske, Turske i Hrvatske. Pokazali su se kao sjajni vodièi po San Sebastianu i Bilbaou, a ništa manje uspješni nisu bili ni daruvarski uèenici u Dubrovniku. Naime, završni sastanak partnera bio je u Dubrovniku, gdje su daruvarski uèenici u stvarnosti odradili jednu od èetiri hrvatske destinacije iz zajednièke turistièke brošure, u kojoj je svaki partner predstavio svoja turistièka odredišta. U ulozi vodièa na engleskom jeziku goste su proveli Dubrovaèkim zidinama, odveli na Pelješac i Korèulu, naravno uz druženje i fotografiranje koje se pamti.

- Svi uèenici koji su sudjelovali u projektu su vrlo uspješni, svršeni maturanti upisali su fakultete, jedna se uèenica zaposlila u hotelu u Njemaèkoj, odakle je profesorici njemaèkog, koja je takoðer sudjelovala u projektu, poslala poruku da bi se iznenadila kad bi je èula! Ovaj projekt donio nam je puno timskog rada, uèenja, usavršavanja u struci,  govorenja i pisanja na engleskom, osobito kontakata i prijateljstava koja traju. Evo, ja sam na facebooku u kontaktu i s kolegama nastavnicima ali i uèenicima iz partnerskih škola – kaže nastavnica Škoriæ istièuæi da su projektom zadovoljni svi: uèenici, njihovi roditelji i nastavnici. Potaknuti Leonardo da Vinci Partnerstvom iz 2011., sljedeæe dvije godine uspješno su prijavili i dobili Comenius projekte, a za novi Erasmus+ veæ razmišljaju o prijavi.

Osoba za kontakt: Ksenija Škoriæ
ksenija.skorich@gmail.com

Ekonomska i turistièka škola Daruvar
ss-daruvar-503@skole.t-com.hr
tel.: +385 43 331079

Mrežna stranica škole: http://ss-ekonomskaituristicka-da.skole.hr/
Informacije o projektu: http://ss-ekonomskaituristicka-da.skole.hr/skola/projekti
Mrežna stranica projekta: http://a-step-further.com/

Galerija
 
 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu