Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Comenius > Kako se prijaviti?
 
Kako se prijaviti? 

Agencija za mobilnost i programe Europske unije

 • Frankopanska 26
 • 10 000 Zagreb
 • Hrvatska

Elektroničkom poštom comenius@mobilnost.hr

Za aktivnosti se može prijaviti isključivo preko matične ustanove (npr. vrtića, osnovne, srednje škole i sl.), osim u slučaju nezaposlenih nastavnika i onih koji se nakon nekog vremena vraćaju radu u nastavi kada se za aktivnost stručnih usavršavanja izravno prijavljuje Agenciji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natječaj za Comenius aktivnosti za 2013. godinu objavljen je 04. rujna 2012. godine. Za pregled natječaja odaberite "Natječajna dokumentacija 2013" u izborniku Natječajna dokumentacija.

Postupak prijave za ustanove

 • Tijekom 2012. godine Agencija za mobilnost i programe Europske unije (u daljnjem tekstu: Agencija) organizirala je seminar na kojima su se zainteresirani kandidati upoznali s pojedinostima Programa za cjeloživotno učenje.
 • Agencija je objavila natječaj za dodjelu financijske potpore u svrhu mobilnosti (natječaj raspisuje Europska komisija, a Agencija ga objavljuje na svojim internetskim stranicama).
 • Ustanove u Republici Hrvatskoj se prijavljuju za dodjelu financijske potpore Agenciji
 • Nakon završenog natječaja, Agencija obavlja evaluaciju zaprimljenih prijava i ustanovama šalje pismenu obavijest o rezultatima i iznosu dodijeljene financijske potpore.
 • Odabrani podnositelji prijava potpisuju s Agencijom ugovor, nakon čega im se doznačuje dio financijske potpore, a ostatak dobivaju po završetku aktivnosti.
 • Za vrijeme trajanja aktivnosti Agencija savjetuje i kontrolira njenu implementaciju, a nakon završetka aktivnosti ustanove su dužne podnijeti izvješće Agenciji.
 • Agencija provjerava rezultate, provedene aktivnosti i broj ostvarenih mobilnosti.
 • Ukoliko Agencija ustanovi nepravilnosti pri izvedbi projekata i ukoliko rezultati nisu u skladu s planiranim postignućima navedenima u prijavi, Agencija će odrediti određene korektivne mjere, odnosno zatražit će povrat dijela sredstava.
 • Ukoliko su rezultati i broj ostvarenih mobilnosti u skladu s planiranim postignućima navedenima u prijedlogu projekta, ustanovi korisniku dodjeljuju se preostali iznos financijske potpore. Prijava se šalje preporučenom i elektroničkom poštom.

Prijava se šalje poštom (po mogućnosti preporučena pošiljka) i elektroničkom poštom.

Poštom potrebno je poslati:

 • potpisani original prijavnog obrasca (od strane prijavitelja i zakonskog predstavnika ustanove) s pečatom ustanove i sve privitke te kopiju iste prijave i privitaka na adresu:

Agencija za mobilnost i programe Europske unije
Gajeva 22
10 000 Zagreb, Hrvatska
„Za natječaj: Comenius aktivnost (navesti krajnji rok za prijavu) - naziv organizacije"

 

Elektroničkom je poštom potrebno poslati elektroničku verziju originala prijavnog obrasca na adresu:

comenius@mobilnost.hr:

Više informacija možete naći u:

 
 
Aktivnosti Rokovi
Individualna mobilnost učenika 03.12. 2012.
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Comenius asistenti/
Ugošćivanje Comenius asistenata
31.01.2013.
Comenius školska partnerstva 21.02.2013.
Regio partnerstva 21.02.2013.
Pripremni posjeti 11.1.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu