Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Leonardo da Vinci > Natječajna dokumentacija > Natječaj 2012.
 
Natječajna dokumentacija 2012. 

1. Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2012. godinu:

  • Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2012. eng ; hrv
  • Dodatak Pozivu na natječaj eng ; hrv
  • Opći poziv na natječaj za razdoblje 2011. - 2013. - Strateški prioriteti 2012. eng; hrv 
 
  • Vodič kroz program za cjeloživotno učenje - 1. dio - Opće odredbe eng; hrv
  • Dodatak Vodiču kroz program za cjeloživotno učenje - 1 dio - Opće odredbe eng
  • Vodič kroz program za cjeloživotno učenje - 2.a dio - Potprogrami i aktivnosti eng; hrv 
  • Vodič kroz program za cjeloživotno učenje - 2.b dio - Opis pojedinačnih aktivnosti eng; hrv

NAPOMENA: U slučaju razlika između originalnih dokumenata na engleskom jeziku i hrvatskih prijevoda, prednost će imati engleske verzije dokumenata.

 

2. Nacionalna pravila za prijavitelje

  • Nacionalna pravila za prijavitelje hrv

    Privitak I. eng

 

3. Prijavni obrasci

Prije ispunjavanja, obrazac spremite lokalno na svoje računalo. To ćete napraviti tako da kliknete desnom tipkom miša na obrazac i odaberete naredbu "save target as" ili "save link as", nakon toga odaberite mjesto na svom računalu gdje želite spremiti obrazac.

Agencija zadržava pravo korigiranja proračuna prijavnog obrasca ukoliko on nije u skladu s Nacionalnim pravilima za prijavitelje za 2012. godinu.

 

4. Upute za ispunjavanje elektroničkih prijavnih obrazaca

 

5. Za korisnike projekata MOBILNOSTI za natječaj 2012. godine

Sljedeći dokumenti odnose se na odobrene projekte u natječaju 2012. godine:

1. Opći uvjeti Ugovora o dodjeli financijske potpore hrv/eng

2. Privitci Ugovoru o dodjeli financijske potpore:

 a) Za korisnike IVT i PLM projekata:

Privitak III.1: Model ugovora o stručnoj praksi (Model contract for placements)        
Privitak III.2: Model ugovora o sadržaju obavljanja stručne prakse (Training agreement model for placements)
Privitak V: Osiguranje kvalitete stručne prakse (Quality Commitment Training Placements)                                                                                                                                                  

b) Za korisnike VETPRO projekata:

Privitak III.3: Model ugovora za VETPRO (Model contract for VETPRO)
Privitak III.4: Model programa rada za VETPRO (Work programme model for VETPRO)

c) vezani uz izvješćivanje:

Privitak II.1: Obrazac za izvješće o napretku projekta (Progress report)
Privitak II.2: Obrazac za završno izvješće - ispunjava se putem Mobility Tool-a (ogledni primjerak obrasca za završno izvješće)                                                     
Privitak II.5: Šifre za popunjavanje obrazaca za izvješće
Privitak IV: Obrazac izvješća sudionika o stručnoj praksi/usavršavanju - ispunjava se putem Mobility Tool-a (ogledni primjerak obrasca izvješća sudionika za IVT, PLM, VETPRO)                               
Privitak VI.: Razine i pravila primjenjiva na izračun iznosa financijske potpore 

d) vezani uz PDV:

Upute za korisnike vezano uz oslobođenje od PDV-a
Koraci za oslobođenje od PDV-a za Vaš projekt

Privitak VII. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Ministarstva financija Republike Hrvatske
Privitak VIII. Tumačenje Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (NOVO - objavljeno 30.10.2012.)
Privitak IX. Obrazac izvješća o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a
Privitak X. Obrazac zahtjeva za oslobođenjem od PDV-a

Upute za ispunjavanje obrasca zahtjeva za oslobođenjem od PDV-a

e) vezani uz pripremne posjete
Privitak II Obrazac za završno izvješće za pripremne posjete

 

6. Za korisnike projekata PARTNERSTVA za natječaj 2012. godine

Sljedeći dokumenti odnose se na odobrene projekte partnerstva u natječaju 2012. godine: 

1. Privitci Ugovoru o dodjeli financijske potpore:

a) vezani uz izvješćivanje

Privitak II: Obrazac za završno izvješće (Final report) - dostavit će se svakom korisniku na e-mail
Privitak IV: Obrazac za izvješće o napretku projekta (Progress report)

b) vezani uz PDV

Upute za korisnike vezano uz oslobođenje od PDV-a
Koraci za oslobođenje od PDV-a za Vaš projekt

Privitak VI. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Ministarstva financija Republike Hrvatske
Privitak VII. Tumačenje Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (NOVO - objavljeno 30.10.2012.)
Privitak VIII. Obrazac izvješća o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a
Privitak IX. Obrazac zahtjeva za oslobođenjem od PDV-a

Upute za ispunjavanje obrasca zahtjeva za oslobođenjem od PDV-a

 2. EST baza podataka

 

7. Za korisnike projekata PRIJENOS INOVACIJA (ToI) za natječaj 2012. godine:

Sljedeći dokumenti odnose se na odobrene projekte prijenosa inovacija u natječaju 2012. godine: 

1. Privitci Ugovoru o dodjeli financijske potpore:

a) vezani uz PDV

Upute za korisnike vezano uz oslobođenje od PDV-a
Koraci za oslobođenje od PDV-a za Vaš projekt

Privitak V. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost Ministarstva financija Republike Hrvatske
Privitak VI. Tumačenje Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (NOVO, objavljeno: 30.10.2012.)
Privitak VII. Obrazac izvješća o ostvarenim oslobođenjima od plaćanja PDV-a
Privitak VIII. Obrazac zahtjeva za oslobođenjem od PDV-a

Upute za ispunjavanje obrasca zahtjeva za oslobođenjem od PDV-a

2. Službeni obrazac za zahtjev promjena u Ugovoru s Agencijom

3. Primjer ugovora među partnerima projekta: primjer 1, primjer 2 (Napomena: ovo su samo mogući oblici ugovora koje korisnik može koristiti kao predložak prilikom izrade vlastitih ugovora)

4. ADAM baza podataka

5. Izvješće o napretku (interim report): primjer izvješća, tabela za financijsko izvješće

 
 
Aktivnosti Rokovi
Mobilnost 01.02.2013.
Leonardo da Vinci potvrda za mobilnost 01.02.2013.
Partnerstva 21.02.2013.
Prijenos inovacija 31.01.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu