Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno učenje > O Programu za cjeloživotno učenje > Grundtvig > Aktivnosti > Grundtvig partnerstva
 
Grundtvig partnerstva 

 

Suradnja ustanova iz Europe na zajedničkom projektu

 • pučkih učilišta
 • udruga
 • knjižnica i muzeja
 • ostalih organizacija koje su uključene u obrazovanje odraslih

 

U Grundtvig partnerstvima odrasli učenici i obučavatelji rade zajedno na jednoj ili više tema od zajedničkog interesa za institucije sudionice projekta. Cilj projekta je steći i unaprijediti vještine, ne samo u području na koje se odnosi tema projekta, nego i u području timskog rada, društvenih vještina, planiranja, korištenja informatičko-komunikacijske tehnologije, a razmjena iskustava, praksi i metoda pridonosi povećanoj osviještenosti o europskim normama i područjima općeg interesa.

U prijavi je potrebno navesti minimalan broj mobilnosti koje se planiraju ostvariti za vrijeme trajanja projekta.

Tko sve može sudjelovati?

Sve ustanove povezane s obrazovanjem odraslih u formalnom, neformalnom i informalnom sektoru.

Trajanje partnerstva

2 godine

Kako pronaći partnersku ustanovu?

Partnerske se ustanove mogu pronaći tijekom pripremnog posjeta ili sudjelovanjem na kontaktnom seminaru koji okuplja predstavnike ustanova koje traže partnere. Više o kontakt seminarima saznajte ovdje.

Teme partnerstava

 • Jezici;
 • Međukulturalni dijalog;
 • Osnovna znanja (pismenost);
 • Društvo i integracije, povijest Europe;
 • Obrazovanje starijih;
 • Obrazovanje roditelja;
 • Međugeneracijski dijalog;
 • Alternativna okruženja u obrazovanju odraslih (knjižnice, muzeji);
 • Ekologija;
 • Nove tehnologije (računala, Internet).

Aktivnosti koje su moguće u sklopu Grundtvig partnerstava

 • Projektni sastanci između ustanova koje sudjeluju u partnerstvima;
 • Razmjena odraslih učenika i obučavatelja uključenih u projektne aktivnosti;
 • Razmjena iskustava i dobre prakse između partnerskih škola;
 • Izrada tehničkih predmeta, crteža, umjetničkih predmeta;
 • Terenski rad;
 • Publiciranje i izrada dokumentacije vezane za zajedničke aktivnosti;
 • Izvedbe (kazališne predstave, mjuzikli);
 • Jezične pripreme nastavnika i učenika kako bi se osigurala dovoljna jezična vještina za sudjelovanje u partnerstvima;
 • Sudjelovanje u ostalim aktivnostima Grundtviga (uključujući tematske mreže), mobilnost prema događajima vezanima uz mreže, razmjena iskustava s ostalim ustanovama u regiji;
 • Aktivnosti samoocjenjivanja;
 • Organiziranje izložbi, izrada i širenje informativnog materijala vezanih za zajedničke aktivnosti;
 • Širenje projektnih iskustava i rezultata.

Grundtvig partnerstva mogu biti usredotočena na odrasle učenike (odrasli učenici moraju biti aktivno uključeni u projekt) ili mogu biti usredotočena na vodstvo i obrazovne metode (razmjena iskustava i informacija između osoblja povezanog s obrazovanjem odraslih).
Projekti mogu uključivati suradnju s tijelima kao što su tijela lokalnih vlasti, socijalne službe, udruženja i poduzeća.

Financiranje

Maksimalni iznos novčanih sredstava za partnerstva ovisi o broju planiranih mobilnosti, a može se koristiti za mobilnost i lokalne projektne aktivnosti. Potrebno je dokazati da je izveden minimalni broj planiranih mobilnosti (npr. boarding pass, putne karte) i da su izvršene sve planirane aktivnosti te da je ostvaren cilj projekta.

Prijava

Prilikom pripremanja školskih partnerstava predlagatelji projekata moraju uzeti u obzir prioritete određene u pozivu za predlaganje projekata. Rok za prijavu je u veljači tekuće godine.

Korisni linkovi

Alat za vođenje projekata

Survival kit

 • služi kao pomoć pri planiranju i organizaciji projekata te procjeni kvalitete aktivnosti i diseminaciji rezultata projekata;
 • pruža uvid u administrativne i izvještajne propise;
 • pruža uvid u korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija u svrhu olakšavanja komunikacije partnera.

Više informacija možete naći u:

 Baze podataka Grundtvig projekata:

 • EST
  EST (European Shared Treasure) je baza podataka kreirana kako bi diseminirala projekte Partnerstava i Volonterskih projekata za starije provedene u sklopu Comenius, Leonardo da Vinci i Grundtvig potprograma. U ESTu se mogu pronaći opće informacije, proizvodi i rezultati proizašli iz projekata partnerstava od korisnika diljem Europe.

     Bazu podataka EST možete pronaći na http://www.europeansharedtreasure.eu/.

Što ja kao Korisnik moram napraviti?

Kao Korisnik Grundtvig projekata Partnerstava, a u skladu s Vašim ugovorom (čl.8), Vaša je obveza unijeti rezultate Vašeg Partnerstva u bazu podataka EST (European Shared Treasure). Svi korisnici (partneri i projekt koordinator) obvezni su unijeti rezultate Partnerstva svaki za sebe zasebno. Rezultati Partnerstva su većinom zajednički svim partnerima, ali svakako unesite i rezultate koje je napravila Vaša ustanova.

Kako pristupiti bazi podataka EST?

Svakom Korisniku ćemo poslati putem e-maila jedinstveno korisničko ime i lozinku s kojom ćete moći pristupiti bazi podataka EST http://mobilnost.hr.c-a.com.hr/est/login.php Sve upute za korištenje baze podataka EST možete pronaći u Priručniku za korištenje EST-a.

 
 
Aktivnosti Rokovi
Stručno usavršavanje 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Posjeti i razmjene 16.01.2013.
30.04.2013.
17.09.2013.
Radionice 21.02.2013.
Obrazovna partnerstva 21.02.2013.
Asistenti 28.03.2013.
Volonterski projekti za starije 28.03.2013.
Pripremni posjeti 11.01.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu