Povratak na naslovnicu
Engleski
 
 
 
 
  Početna stranica > Program za cjeloživotno uèenje > O Programu za cjeloživotno uèenje > Transverzalni program - Studijski posjeti > Natjeèajna dokumentacija > Natjeèaj 2013
 
Natjeèajna dokumentacija 2013. 

1. Poziv na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje za 2013. godinu:

  • Poziv na natjeèaj za Program za cjeloživotno uèenje za 2013. eng; hrv
  • Opæi poziv na natjeèaj za razdoblje 2011.-2013. - Strateški prioriteti 2013. eng; hrv

2. Vodiè za Program za cjeloživotno uèenje za 2013. godinu:

  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 1. dio - Opæe odredbe eng; hrv
  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 1.dio - opæe odredbe eng; hrv (NOVO! verzija 29.11.2012.)
  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 2.a dio - Potprogrami i aktivnosti eng; hrv
  • Vodiè kroz Program za cjeloživotno uèenje - 2.b dio - Opis pojedinaènih aktivnosti eng; hrv
  • Corrigendum: Izmjena opisa aktivnosti Grundtvig radionice (Sažetak broj 39) – objavljeno 1.10.2012. eng; hrv

NAPOMENA: U sluèaju razlika izmeðu originalnih dokumenata na engleskom jeziku i hrvatskih prijevoda, prednost æe imati engleske verzije dokumenata.

3. Nacionalna pravila za 2013. godinu:

4. Prijavni obrazac za Studijske posjete:

Online prijavni obrazac ispunite na internetskim stranicama Cedefopa.

5. Upute za ispunjavanje prijavnog obrasca za Studijske posjete

6. Privitci ugovora

 
 
Objava Poziva na natjeèaj na internetskim stranicama Europske komisije

 

 

 
 
Aktivnosti Rokovi
Studijski posjeti 28.03.2013.
15.10.2013.
 
Erasmus + Erasmus + , poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+, pronađi se u programu Obzor 2020. Obzor 2020., poziv na dostavu projektnih prijedloga Obzor 2020., pronađi se u programu